Podstawa prawna opracowania bibliografii


Zasady funkcjonowania BPP PK określa Zarządzenie nr 16 Rektora PK z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji publikacji pracowników PK

 

Zgodnie z nim:

  • BPP PK jest głównym źródłem informacji na PK o publikacjach pracowników Politechniki Krakowskiej;

  • publikacje zarejestrowane w BPP PK stanowią podstawę oceny osiągnięć naukowych pracowników PK;

  • autorzy samodzielnie rejestrują publikacje i kierują je do weryfikacji w BPK;

  • opis bibliograficzny zarejestrowanej publikacji podlega weryfikacji i uzupełnieniu przez pracowników BPK;

  • weryfikacja w BPK odbywa się na podstawie publikacji dostarczanych przez autorów (wypożyczenie bibliotece na okres weryfikacji lub wskazanie linku do treści publikacji);

  • bezpośrednio po weryfikacji i uzupełnieniu opisów biblioteka upublicznia je w BPP PK.

 

Normy, na podstawie których tworzy się opisy publikacji w BPP PK


PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny. Książki

PN-N-01152.01/A1. Opis bibliograficzny. Książki (Zmiana A1)

PN-N-01152-2 (1997 r.) Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe

PN-N-01152-13 (2000 r.) Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne

PN-ISO 690:2012P Informacja i dokumentacja – Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji

PN-85/N-01158 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym

PN-N-01178:1994P Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych

PN ISO 9-2000 Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie

PN ISO 843-1999 Informacja i dokumentacja. Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie.

 

Międzynarodowy Znormalizowany Opis Bibliograficzny – International Standard Bibliographic Description (ISBD)

 

Dodatkowe źródła informacji:

 

Biblioteka Narodowa – Przepisy katalogowania

Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych Nukat – instrukcje do Format Marc 21 (FM21)

Przepisy katalogowania książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny. Oprac. M. Lenartowicz
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/