Architektura i Sztuka Krakowa

Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów w czasopismach, rozdziałów w książkach i książek wydawanych w wydawnictwach seryjnych. Kryterium wyboru stanowi tematyka związana z architektura i sztuką Krakowa (kryterium geograficzne: miasto Kraków, powiaty krakowski i wielicki)

Na zasób bazy składają sie opisy bibliograficzne:

 

wybranych artykułów z kwartalnika Renowacje i Zabytki - kolekcja w trakcie opracowania 

Indeksowany zasób: od 2019 r. wstecz oraz bieżąca aktualizacja.

Dostęp do pełnych tekstów: w wersji drukowanej w BPK, wybrane artykuły z lat 2005-2019 dostępne także w wersji elektronicznej na stronie Renowacje i Zabytki / Renowator / artykuły techniczne.

 

wszystkich artykułów z Rocznika Krakowskiego

Indeksowany zasób: od 1898 r., bieżąca aktualizacja.

Dostęp do pełnych tekstów: w wersji drukowanej za lata 1898-2017 w BPK,  za lata 1898-1990, 2008, 2011, 2012 także w wersji elektronicznej na stronach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

wybranych artykułów z rocznika Teka Komisji Urbanistyki i Architektury

Indeksowany zasób: od 1967 r., bieżąca aktualizacja.

Dostęp do pełnych tekstów: w wersji drukowanej w BPK, także w wersji elektronicznej na stronie wydawcy.

 

wybranych artykułów z kwartalnika Ochrona Zabytków – kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury w Warszawie od 1948 roku.

Indeksowany zasób: od 1948 r., bieżąca aktualizacja.

Dostęp do pełnych tekstów: w wersji drukowanej w BPK, także w wersji elektronicznej na stronie wydawcy.

 

wybranych artykułów z kwartalnika Spotkania z Zabytkami

Indeksowany zasób od 1984 r., bieżąca aktualizacja.

Dostęp do pełnych tekstów: w wersji drukowanej w BPK.

 

wybranych tomów i rozdziałów z serii Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej

Dostęp do pełnych tekstów: w wersji drukowanej w BPK, także w wersji elektronicznej w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

tomów z serii Atlas Twierdzy Kraków

Dostęp do pełnych tekstów: w wersji drukowanej w BPK.

 

Historia i Ludzie PK

Baza w trakcie opracowania i testowania.

 

Konferencje Krynickie - Referaty

Baza danych zawiera opisy referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych z konferencji naukowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).
Baza obejmuje publikacje od 1965 roku. Od 2014 r. dodawane są linki do pełnych tekstów referatów, o ile są dostępne.

 

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK

Baza zawiera opisy naukowych, badawczo-rozwojowych, doktorskich, habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych zgłaszanych do krajowego Systemu Informacji o Pracach Badawczych SYNABA (OPI) w latach 1994-2012.
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/