Konferencje Krynickie - Referaty

 

Baza bibliograficzna referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych z konferencji naukowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Od 1980-1984 wyd. książkowe, od 1973 jako baza komputerowa.

 

Architektura i Sztuka Krakowa

 

Baza danych "Architektura i Sztuka Krakowa" zawiera opisy bibliograficzne artykułów z Rocznika Krakowskiego (cały zasób) oraz wybranych artykułów z czasopism: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Ochrona Zabytków i Spotkania z Zabytkami. Kryterium wyboru artykułów z wymienionych czasopism jest tematyka związana z architekturą i sztuką Krakowa.

 

Rocznik Krakowski – wydawany przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa od 1898 r. W bazie „Architektura i Sztuka Krakowa” indeksowane są wszystkie artykuły od pierwszego rocznika.

Zasób od 1898 r.; aktualizacja na bieżąco.

Pełny tekst Rocznika Krakowskiego za lata 1898-2011 jest dostępny w BPK, a za lata 1898-1990 także w postaci elektronicznej na stronach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury – rocznik wydawany przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Oddział w Krakowie od 1967 r.; w latach 1970-1994 wydawany przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk; od 1995 r. przez Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

W bazie „Architektura i Sztuka Krakowa” indeksowane są tylko wybrane artykuły dotyczące architektury lub sztuki Krakowa.

Zasób od 1967 r.; aktualizacja na bieżąco

Pełne teksty artykułów w postaci drukowanej są dostępne w BPK.

 

Ochrona Zabytków – kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury w Warszawie od 1948 roku.

W bazie „Architektura i Sztuka Krakowa” indeksowane są tylko wybrane artykuły dotyczące architektury lub sztuki Krakowa.

Zasób od 1948 r, aktualizacja na bieżąco.

Pełne teksty artykułów w postaci drukowanej są dostępne w BPK.

 

Spotkania z Zabytkami – kwartalnik wydawany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki od 1977 r. Od 1996 r. wydawany przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. W bazie „Architektura i Sztuka Krakowa” indeksowane są tylko wybrane artykuły dotyczące architektury lub sztuki Krakowa.

Zasób od 1984 r., aktualizacja na bieżąco

Pełne teksty artykułów w postaci drukowanej są dostępne w BPK.
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/