dr inż. Tomasz Mariusz Majka

Pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Katedra Chemii i Technologii Polimerów [C-4]

Dyscyplina: inżynieria chemicznaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (136)Profil w bazie ORCID


Przebieg pracy naukowej:


Technik Technologii Chemicznej  Zespół Szkół Technicznych im I. Mościckiego w Tarnowie - Mościcach , Technologia Chemiczna, 2005
Licencjat  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Matematyczno - Przyrodniczy, Chemia Stosowana, 2008
Licencjat  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Studium Pedagogiczne, Przygotowanie Pedagogiczne, 2008
Magister inżynier  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2010
Doktor  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, 2015

 

Zainteresowania naukowe:

 
- Mechanika, budowa i obsługa maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych
- Analiza termiczna i palność materiałów polimerowych
- Metody łączenia i obróbki tworzyw sztucznych

- Przetwórstwo tworzyw sztucznych

- Inżynieria materiałowa
- Prawo patentowe

Osiągnięcia poznawcze:

 
- Prace nad otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych nanokompozytów polipropylen/montmorylonit, poliamid-6/montmorylonit oraz polioksymetylen/montmorylonit
- Prace nad otrzymywaniem nanokompozytów polipropylen/nanokrzemionka, poliamid-6/nanokrzemionka oraz polioksymetylen/nanokrzemionka metodą compoundingu
- Prace związane z projektowaniem, doborem warunków oraz otrzymywaniem prototypów elementów konstrukcyjnych z kompozytów polimerowych metodą layer by layer
- Prace nad otrzymywaniem półprzewodników i izolatorów do elektroniki z żywic epoksydowych zawierających grafit oraz recyklowany kompozyt polimerowy
- Prace związane ustawieniem procesu wtrysku, wytłaczania i prasowania termoplastów przy użyciu urządzeń przemysłowych i półtechnicznych
- Prace nad badaniem wpływu długotrwałego działania czynnika biologicznego na właściwości poliamidu-6 wzmocnionego montmorylonitem
- Prace związane z otrzymywaniem i badaniem wpływu napełniacza i nukleanta na morfologię kompozytów polipropylen/węglan wapnia
- Prace nad otrzymywaniem kompozytów polipropylen/włókno szklane, poliamid-6/włókno szklane, polipropylen/mączka drzewna
- Projektowanie układu do detekcji nieliniowych własności optycznych kryształów metodą proszkową oraz metodą klasyczną
- Prace nad badaniem chłonności płynów stosowanych w motoryzacji przez poliamid-6 wzmocniony montmorylonitem
- Prace związane z przetwarzaniem kompozytów polipropylen/włókno naturalne, poliamid-6/włókno naturalne
- Prace związane z oznaczaniem wskaźników przydatności do spożycia środków spożywczych
- Prace nad badaniem liczebności róźnych gatunków mikroorganizmów w wodach słodkich
- Prace związane z otrzymywaniem elementów dekoracyjnych z poli(metakrylanu metylu)
- Prace związane z oznaczaniem związków fosforu i azotu w glebach i wodzie słodkiej
- Prace związane z kalibracją dozownika grawimetrycznego i wolumetrycznego
- Synteza ko-kryształów 2,4-ditioluminalu z mocznikiem oraz z tioacetamidem
- Prace nad otrzymywaniem tekstyliów kompozytowych do celów militarnych
- Prace związane z przetwarzaniem recyklowanego poli(tereftalanu etylenu)
- Prowadzenie organofilizacji montmorylonitu przy użyciu soli amoniowych
- Prace związane z pirolizą nanokompozytów polipropylen/montmorylonit
- Prace związane z przetwarzaniem biopolimerów i ich kompozytów
- Synteza środków obniżających palność zawierających fosfor
- Prace związane z przetwarzaniem poliaramidów

 

Serdecznie zapraszam do współpracy inwestorów, firmy zajmujące się otrzymywaniem nowoczesnych i innowacyjnych detali z tworzyw sztucznych, a także naukowców poszukujących partnera do badań naukowych w dziedzinie palności materiałów polimerowych, inżynierii materiałowej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

Kontakt: tomaszmajka@indy.chemia.pk.edu.pl
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/