Krystyna Zofia Pawłowska

Były pracownik PK

Wydział Architektury [A]Strona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (146)

Publikacje współtworzone (3)

 

 

 

Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska jest emerytowanym profesorem Instytutu Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Na Politechnice pracowała blisko 50 lat. Doktoryzowała się w 1979, habilitowała w 1997. Od 2011 jest profesorem tytularnym.  

Pracowała również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1998–2000) oraz na Wydziale Geografii i Geodezji (2012-2018). Wykładała na kilku innych uczelniach w ramach studiów podyplomowych i innych form nauczania. Pracowała ponadto w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego w Warszawie (1997–1998).

Jej  podstawową naukową i dydaktyczną specjalnością jest idea i metody partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej. W tych ramach opracowała model postępowania, który znalazł liczne zastosowania w praktyce. Współpracowała z gminami pragnącymi stosować partycypacyjny system zarządzania.

Inne nurty jej pracy  naukowej to:

- Architektura krajobrazu,

- Percepcja krajobrazu,

- Projektowanie ogrodów i parków,

- Planowanie przestrzenne,

- Architektura krajobrazu jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych,

- Społeczne aspekty architektury krajobrazu,

- Dźwięk w krajobrazie,

- Krajobraz kulturowy Krakowa,

- Krajobraz kulturowy Japonii,

- Sztuka witrażowa.

W ciągu prawie 50 lat pracy dydaktycznej uczyła studentów: projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej, komunikacji i partycypacji społecznej oraz sztuki ogrodowej.  W ostatnich latach aktywności przygotowała cykl wykładów na temat partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej w formule e-learningu. Wykłady te nadal służą studentom kierunku Architektura Krajobrazy na PK i kierunku Gospodarka przestrzenna na UJ, już bez jej osobistego udziału.

Jej wkładem w rozwój uczelni krakowskich jest udział w tworzeniu Instytutu Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz współorganizowanie kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Architektury PK. 

Najważniejsze składniki jej dorobku projektowego to: 

- Żywiecki Park Krajobrazowy (jako gł. projektant koncepcji, utworzenia parku w  1986)  

- Park Dębnicki w Krakowie (jako gł. projektant parku założonego w 2002)

- Park na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie (jako gł. projektant parku założonego w 2013)

- Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa (jako członek zespołu 1994)

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy (jako członek zespołu 1998)

Opublikowała ok. 150 artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach naukowych. Jest współautorką i redaktorką 7 publikacji książkowych oraz autorką 5 książek. Najważniejsze z nich  to:

- Idea swojskości miasta, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996 (I wyd.), 2001 (II wyd.),  

- Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu, Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008

- Zanim wybuchnie konflikt; Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, praca zbiorowa pod red. K. Pawłowskiej, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010  

W związku z tematyką partycypacji społecznej i ochrony dziedzictwa kulturowego, współpracowała z ośrodkami naukowymi za granicą: w Słowacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Chorwacji i Japonii. W latach 2007-10 jako profesor wizytujący i polski kierownik polsko-japońskiego projektu badawczego, współpracowała z Osaka City University i Chiba University w Tokio. Plonem polsko-japońskiej współpracy, są publikacje po polsku, angielsku i japońsku oraz praca zbiorowa pt. Krajobraz kulturowy Japonii. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010.

https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i4/i2/i5/r4425/PawlowskaK_KrajobrazArchitektura.pdf ­

Jest członkiem Międzynarodowej Rady ICOMOS, wchodzi w skład zarządu Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznegooraz jest członkiem Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie. 

Jest miłośniczką witraży. Była założycielką (1998) i przez 10 lat prezesem Stowarzyszenia Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA. Jest redaktorką książek wydawanych przez stowarzyszenie i autorką wielu publikacji na ten temat, w tym książki pt. Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX/XX Kraków 1994 (I wyd.), i Witraże krakowskie w kamienicach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej z przełomu wieków XIX i XX, Kraków 2018 (II wyd.) http://www.ciolek.com/SPEC/k-pawlowska/CracowStainedGlassWindows.pdf. Zajmuje się także projektowaniem witraży. Według jej projektu zrealizowano między innymi witraże w Kościele św. Rocha w Osieku i w kościele św. Trójcy w Będzinie.

Jej pasją jest pielęgnowanie własnego ogrodu.

 

Linki do innych publikacji K. Pawłowskiej i o K. Pawłowskiej:

http://www.prm-irm.com/current-issue.html 

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/2.Woda%20w%20przestrzeni/pawlowska.pdf. 

https://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/files/artykuly/5471/Identyfikacja_krajobrazow.pdf

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/19.pogranicze/1.pawlowska.pdf

http://www.cultural-landscape.us.edu.pl/images/seria/19/2.pawlowska.pdf

https://issuu.com/naszapolitechnika/docs/np-2018-4 

https://issuu.com/naszapolitechnika/docs/np-2018-12 

http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/images/AK_2-2009.pdf 

https://issuu.com/naszapolitechnika/docs/np-2018-11 

https://docplayer.pl/6851164-Ogrod-sensoryczny-krystyna-pawlowska-politechnika-krakowska-instytut-architektury-krajobrazu-krakow-polska-e-mail-pawlowska-krystyna-gmail.html

 
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/