Prof. dr hab. inż. Marek Józef Berezowski, prof. zw. w PK

Pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej [C-3]

Dyscyplina: inżynieria chemicznaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (98)Profil w bazie ORCID

 

 

                                                     CURRICULUM VITAE - MAREK BEREZOWSKI  

                   Cracow University of Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology 

 

Born: March 14, 1953 in Gliwice, Poland.
Marital Status: Married to Bronimira Mieszczak
 

Certificate of American Chemical Society (ACS) Publikactions

                                                                                                     DEGREES

1978:
       Mgr inż. (M.Sc.), Automatic Control, Silesian University of Technology, Gliwice
1984:
       Dr inż. (Ph.D),    Chemical Engineering, Cracow University of Technology, Kraków ,(Cracow)
1994:
       Docent (D.Sc.),   Chemical Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice
2002:
      
Profesor Politechniki Krakowskiej (Professor of Cracow University of Technology), Kraków, (Cracow)
 
2003:
      
Profesor Politechniki Śląskiej (Professor of Silesian University of Technology), Gliwice
 
2009:
      
Tytuł naukowy profesora (Monitor Polski)

2015: Stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Śląskiej

2018: Stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Krakowskiej

 

Supervisor of PhD thesis:

[1]. A. Grabski, Dynamika heterogenicznych i homogenicznych chemicznych reaktorów rurowych z cieplnym

       sprzężeniem zwrotnym realizowanym w zewnętrznym wymienniku rurowym.

       Chemical Engineering, Silesian University of Technology, 2003.

 

[2]. J. Smuła, Analysis of relaxation oscillations of tubular chemical reactors with external feedback by selectet decomposition methods. 

       Chemical Engineering, Silesian University of Technology, 2006.

 

[3]. K. Bizon, Spectral reduction of numerical models of combustion processes (co-supervisor). 

            Chemical Engineering, Silesian University of Technology, 2010.

 

[4]. B. Kulik, Intensyfikacja przereagowania cieplnie sprzężonych układów reaktorów chemicznych pracujących w systemie rewersyjnym.

Chemical Engineering, Silesian University of Technology, 2011.

 

[5]. M. Lawnik, Algorytmy wykorzystujące uogólnione odwzorowania chaotyczne w kryptografii i innych zastosowaniach informatycznych.

            Informatics, Czestochowa University of Technology, 2015.

 

 

 

Troje wychowanków zatrudnionych w Università del Sannio w Benevento, Italy

 

arxiv papers 

 

                                                                                                                               BOOKS

[1]. A. Burghardt, M. Berezowski, Dynamics of processes in a porous catalyst pellet. ISBN 83-904151-1-9, 1996.

 

[2]. Praca zbiorowa, Reaktory wielofazowe i wielofunkcyjne dla podstawowych procesów chemicznych, biotechnologicznych

       i  ochrony środowiska. ARGI Wrocław, ISBN 83-913887-9-4, 2003.

 

[3]. M. Berezowski, Czym zrozumieć mózg? ISBN 978-83-60716-39-7, 2008.

[4]. M. Berezowski, Fractals, bifurcations and chaos in chemical reactors. ISBN 978-3-659-62127-7, 2014.

[5]. M. Berezowski, Fractals gallery of complex numbers, ISBN 978-3-659-63075-0, 2014.

[6]. M. Berezowski, Is the brain capable to understand the brain?, ISBN 978-3-659-63760-5, 2014.

[7]. M. Berezowski, Chaotic Dynamics and Fractals in Chemical Reactor Systems, ISBN 978-620-0-22490-3, 2019.


 

                                                                                                PUBLICATIONS

                                                                                             Journal Publications

[1]. A.Gawdzik, M.Berezowski, Jakościowa metoda badania stabilności stanów stacjonarnych realizowanych w autotermicznych reaktorach rurowych.
            Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 4, 695-708, 1983.

[2]. A.Gawdzik, M.Berezowski, Numeryczna metoda wyznaczania obszarów występowania wielokrotnych stanów stacjonarnych w adiabatycznych 

            reaktorach chemicznych z recyklem.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 6, 605-628, 1985.

 

[3]. A.Gawdzik, M.Berezowski, S.Brachman, Zjawiska występowania wielokrotnych stanów stacjonarnych w adiabatycznych reaktorach rurowych z   

            recyklem.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 10-13, 1985.

[4]. A.Gawdzik, M.Berezowski, Zastosowanie recyklu gazu dla podniesienia skuteczności pracy cyklonu.
            Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 5, 28-29, 1985.

[5]. A.Gawdzik, M.Berezowski, Analityczne metody określania obszarów występowania wielokrotnych stanów stacjonarnych w adiabatycznych

            reaktorach chemicznych z recyklem.

Inzynieria Chemiczna i Procesowa, 1, 117-134, 1986.

 

[6]. M.Berezowski, Analityczne warunki konieczne istnienia wielokrotnych stanów równowagi w adiabatycznych rurowych reaktorach chemicznych z

            recyklem.

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej-Chemia i Inżynieria Chemiczna, 1986.

 

[7]. A.Gawdzik, M.Berezowski, Wyprowadzenie i zastosowanie warunku istnienia wielokrotnych rozwiązań pewnego zagadnienia brzegowego w teorii  

            reaktorów chemicznych.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 3, 363-374, 1987.

[8]. A.Gawdzik, M.Berezowski, Multiple steady states in adiabatic tubular reactors with recycle.
            Chemical Engineering Science, 52, 1207-1210, 1987.

[9]. A.Burghardt, M.Berezowski, Metodyka obliczeń kondensatorów wieloskładnikowych mieszanin par.
            Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 1, 3-28, 1987.

[10]. A.Gawdzik, K.German, M.Berezowski, L.Rakowski, Modelowanie reaktora fluidyzacyjnego do procesów zgazowania węgla. I. Model dwufazowy.
            Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2, 231-250, 1988.

[11]. A.Gawdzik, K.German, M.Berezowski, L.Rakowski, Modelowanie reaktora fluidyzacyjnego do procesów zgazowania węgla. I. Model trójfazowy.
            Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 3, 461-473, 1988.

[12]. A.Burghardt, M.Berezowski, A computation design method for multicomponent condensation.
            Chemical Engineering and Processing, 24, 189-202, 1988.

[13]. A.Burghardt, M.Berezowski, Analiza struktury stanów stacjonarnych porowatego ziarna katalizatora. I. Określenie obszarów parametrów o

różnych postaciach diagramów bifurkacyjnych.
           Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2, 175-202, 1988.

 

[14]. A.Burghardt, M.Berezowski, Analiza struktury stanów stacjonarnych porowatego ziarna katalizatora. II. Metody wyznaczania zbiorów

            katastroficznych.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 3, 405-426, 1988.

 

[15]. A.Burghardt, M.Berezowski, Analysis of the structure of steady state solutions for a porous catalyst pellet. Part I. Determination of parameter

            regions with different bifurcation diagrams.

Chemical Engineering and Processing, 26, 45-57, 1989.

[16]. M.Berezowski, A.Burghardt, A generalized analytical method for determination multiplicity features in chemical reactors with recycle.
            Chemical Engineering Science, 44, 2927-2933, 1989.

[17]. A.Burghardt, M.Berezowski, Analysis of the structure of steady state solutions for a porous catalyst pellet. Part II. Determination of the  

            catastrophic sets.

Chemical Engineering and Processing, 27, pp 131-143, 1990.

[18]. J.Skrzypek, M.Berezowski, i in., Intensyfikacja produkcji metanolu w wyniku wzbogacenia gazu syntezowego w dwutlenek węgla.
            Przemysł Chemiczny, 69/8, 360-362, 1990.

[19]. A.Burghardt, M.Berezowski, Analysis of the structure of steady-state solutions for porous catalytic pellets-first-order reversible reactions.
           
Chemical Engineering Science, 45, 705-719, 1990.

[20]. M.Berezowski, A sufficient condition for the existence of single steady states in chemical reactors with recycle.
           
Chemical Engineering Science, 45, 1325-1329, 1990.

[21]. A.Burghardt, M.Berezowski, Stability analysis of steady-state solutions for porous catalytic pellets.
           
Chemical Engineering Science, 46, 2669-2677, 1991.

[22]. M.Berezowski, Method for analysisng local stability of pseudohomogeneous chemical reactors with recycle.
           
Chemical Engineering Science, 46, 557-562, 1991.

[23]. M.Berezowski, Method for analysing global stability of pseudohomogeneous chemical reactors with recycle.
           
Chemical Engineering Science, 46, 1781-1785, 1991.

[24]. A.Burghardt, M.Berezowski, Comparison of various mass transport models in multicomponent condensation.
            Chemical Engineering and Processing, 31, 161-171, 1992.

[25]. M.Berezowski, A.Burghardt, Stability analysis of steady-state solutions for porous catalytic pellets influence of the Lewis number.
           
Chemical Engineering Science, 48, 1517-1534, 1993.

[26]. M.Berezowski, K.Warmuziński, Gas recycling as a means of controlling the operation of cyclones.
            Chemical Engineering and Processing, 32, 345-347, 1993.

[27]. M.Berezowski, Stabilność reaktora chemicznego z recyklem.
            Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2, 147-171, 1993.

[28]. M.Berezowski, Dynamics profiles in chemical reactors with recycle.
           
Chemical Engineering Science, 48, 2799-2806, 1993.

[29]. A.Burghardt, M.Berezowski, Stability analysis of steady-state solutions for porous catalytic pellets: influence of the shape of the pellet.
           
Chemical Engineering Science, 50, 661-671, 1995.

[30]. M.Berezowski, Stabilization of unstable steady states of adiabatic tubular reactors with recycle.
           
Chemical Engineering Science, 50, 1989-1996, 1995.

[31]. M.Berezowski, A.Burghardt, Exact uniqueness and multiplicity criteria for a first-order reversible reaction in a CSTR.
           
Chemical Engineering Science, 50, 2189-2192, 1995.

[32]. M.Berezowski, Separacja stanów stacjonarnych adiabatycznego homogenicznego reaktora zbiornikowego.
           Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 1, 151-158, 1996.

[33]. M.Berezowski, A.Burghardt, Control of a tubular adiabatic homogeneous reactor with recycle for global stabilization of locally stable and unstable  

            steady states.

Chemical Engineering Science, 51, 3125-3130, 1996.  

[34]. A.Burghardt, M.Berezowski, Analysis of the bifurcation of oscillatory solutions in a porous catalytic pellets: influence of the order of reaction.
           
Chemical Engineering Science, 51, 3307-3316, 1996.

[35]. A.Burghardt, M.Berezowski, Generation of oscillatory solutions in a porous catalyst pellet.
            Chemical Engineering Science, 52, 1767-1776, 1997.

[36]. A.Burghardt, M.Berezowski, General analysis of the dynamics of processes occuring in a porous catalyst pellet.
          
Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 18, 543-563, 1997.

[37]. K.Warmuziński, G.Bartelmus, M.Berezowski, Modelling of countercurrent partial condensers for light hydrocarbon streams containing hydrogen.
            Chemical Engineering and Processing, 37, 389-403, 1998.

[38]. E.W.Jacobsen, M.Berezowski, Chaotic dynamics in homogeneous tubular reactors with recycle.
           
Chemical Engineering Science, 53, 4023-4029, 1998. (ANIMATION)

[39]. M.Berezowski, E.W.Jacobsen, Chaos w reaktorze rurowym z recyrkulacją. Wpływ temperatury czynnika chłodzącego.
           Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 4, 823-840, 1998.

[40]. A.Burghardt, M.Berezowski, E.W.Jacobsen, Approximate characteristics of a moving temperature front in a fixed-bed catalytic reactor.
            Chemical Engineering and Processing, 38, 19-34, 1999.

[41]. M.Berezowski, P.Ptaszek, R.Grzywacz, W.Żukowski, Analiza teoretyczna zjawisk statycznych i dynamicznych występujących

w systemach opartych na kaskadzie reaktorów zbiornikowych.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 20, 185-207, 1999. (Strange attractor 3D)  

[42]. M.Berezowski, P.Ptaszek, A.Ptaszek, Problemy modelowania reaktorów rurowych kaskada reaktorów zbiornikowych.
           Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3/1999, 11-13, 1999.

[43]. A.Burghardt, M.Berezowski, E.W.Jacobsen, Approximate characteristics of a moving temperature front in a fixed-bed catalytic reactor based on a

            heterogeneous reactor model.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 20, 523-548, 1999.

 

[44]. K.Gosiewski, M.Moszczyński, U.Bartman, M.Berezowski, Uproszczony model dyfuzji wewnętrznej w katalitycznej konwersji metanu do gazu

            syntezowego.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 20, 503-522, 1999.

[45]. W.Żukowski, M.Berezowski, Generation of chaotic oscillations in a system with flow reversal.
            Chemical Engineering Science, 55, 339-343, 2000.

[46]. M.Berezowski, P.Ptaszek, E.W.Jacobsen, Dynamics of heat-integrated pseudohomogeneous tubular reactors with axial dispersion.
            Chemical Engineering and Processing, 39, 181-188, 2000.  (ANIMATION )

[47]. M.Berezowski, Spatio-temporal chaos in tubular chemical reactors with the recycle of mass.
            Chaos,Solitons&Fractals, 11, 1197-1204, 2000. (ANIMATION)

[48]. M.Berezowski, Method of determination of steady-state diagrams of chemical reactors.
           
Chemical Engineering Science, 55, 4291-4295, 2000. (PROGRAM)

[49]. M.Berezowski, Effect of delay time on the generation of chaos in continuous systems. One-dimensional model.. Two-dimensional model - tubular   

             chemical reactor with recycle.

Chaos,Solitons&Fractals, 12, 83-89, 2001.

 

[50]. A.Burghardt, M.Berezowski, Approximate characteristics of a moving temperature front in fixed-bed catalytic reactor. The case of vanishing 

            thermal front propagation velocity.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 22, 3-21, 2001.

 

[51]. M.Berezowski, E.W.Jacobsen, R.Grzywacz, Wysoki stopień przereagowania uzyskiwany w wyniku samowzbudnych oscylacji związanych ze stanem   

             stacjonarnym reaktora o bardzo niskim przereagowaniu.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 22, 2001.

 

[52]. M.Berezowski, A.Grabski, J.Iwanowski, Wpływ czasu przepływu strumienia produktów przez pętlę zwrotną na generację chaosu w reaktorze  

            autotermicznym.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 22, 2001.

 

[53]. Z.Koszorz, M.Berezowski, Zasięg przewidywań chaotycznej dynamiki autotermicznego reaktora rurowego.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 22, 2001.

 

[54]. M.Berezowski, Chaos w reaktorach chemicznych.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 22, 2001.

 

[55]. M.Berezowski, A.Grabski, Wielokrotne stany stacjonarne w układzie cieplnie sprzężonych heterogenicznych przeciwprądowych

sprzężonych reaktorów rurowych.

 Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 3, str.13, 2001. 

 

 [56]. M.Berezowski, A.Grabski, Chaotic and non-chaotic mixed  oscillations in a logistic systems  

with delay and heat-integrated tubular chemical reactor.

Chaos,Solitons&Fractals, 14/1, 97-103, 2002. (ANIMATION-1) (ANIMATION-2)

 

[57]. M.Berezowski, Złożona struktura stanów stacjonarnych układu równolegle połączonych reaktorów

            zbiornikowych.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 23, 415-423, 2002.

 

[58]. M.Berezowski, Fractal solutions of recirculation tubular chemical reactors,

Chaos, Solitons&Fractals, 16, 1-12, 2003. (Fractals Gallery)

 

[59]. M.Berezowski, Obrazy fraktalne reaktora chemicznego.

Delta, nr 7, 2003. (Rysunki; Figures) (Galeria - Delta) 

 

[60]. A.Burghardt, M.Berezowski, Periodic solutions in a porous catalyst pellet – homoclinic orbits.

Chemical Engineering Science, 58, 2657-2670, 2003.

 

[61]. M.Berezowski, Złożona struktura stanów oscylacyjnych układu równolegle połączonych reaktorów zbiornikowych.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 25, 15-26, 2004.

 

[62]. M.Berezowski, A.Grabski, Dynamika heterogenicznych chemicznych reaktorów rurowych z cieplnym sprzężeniem

            zwrotnym realizowanym w zewnętrznym wymienniku rurowym.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2004.

 

[63]. M.Berezowski, J.Smuła, Zależność wymiaru fraktalnego rozwiązań dynamicznych modelu rurowego reaktora

            chemicznego z recyrkulacją masy od parametrów układu.  

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2004.

 

[64]. M.Berezowski, Analysis of dynamic solutions of complex delay differential equation exemplified by the extendet Mandelbrot’s equation 

            Chaos, Solitons&Fractals , 24/5, 1399-1404, 2005.

 

[65]. M.Berezowski, A.Grabski, Analytical relationship determining the oscillation period of heat - integrated homogeneous tubular

chemical reactor without dispersion.  

Chemical Engineering Science , 60/6, 1787-1792, 2005.

 

[66]. M.Berezowski, Co wspólnego ze sztuką ma reaktor chemiczny?,

Foton, nr 90, str. 28, 2005.

 

[67]. M.Berezowski, E.Fudała, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077905006107

Chaos, Solitons&Fractals, 28/2, 543-554, 2006.

 

[68]. M.Berezowski, K.Bizon, Fractal structure of iterative time profiles of a tubular chemical reactor with recycle.

Chaos, Solitons&Fractals, 28/4, 1046-1054, 2006.

 

[69]. M.Berezowski, Fractal character of basin boundaries in a tubular chemical reactor with mass recycle.

Chemical Engineering Science, 61/4, 1342-1345, 2006.

 

[70]. B.Kulik, M.Berezowski, Chaotic dynamics of coupled cascades of tank reactors with flow reversal,

            Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 29, 465-471, 2008.

 

[71]. M.Berezowski, B.Kulik,  Periodicity of chaotic solutions of the model of thermally coupled cascades

of chemical tank reactors with flow reversal.

Chaos, Solitons&Fractals, 40/1, 331-336, 2009.

 

[72]. M.Berezowski, Liapunov’s time of a tubular chemical reactor with mass recycle.

Chaos, Solitons&Fractals, 41/5, 2647-2651, 2009.

 

[73]. M.Berezowski, Czy mózg, to komputer? Wiadomości24.pl, 2009.

 

[74]. M.Berezowski, Czy mózg to nieograniczony komputer?

            Foton, nr 105, str. 32, 2009.

 

[75]. M. Berezowski, Phase trajectories of a certain mechanical system.

 Far East Journal of Dynamical Systems, 13/1, 85-96, 2010.

 

[76]. M. Berezowski, The application of the parametric continuation method for determining steady state diagrams in chemical engineering.

            Chemical Engineering Science , 65/19, 5411-5414, 2010.

 

[77]. M. Berezowski, Szczególnie prosta teoria względności dla każdego. Wiadomości24, 2010.

 

[78]. M. Berezowski, Kryterium wystąpienia oscylacji temperaturowo – stężeniowych w reaktorach chemicznych.

            Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49/4, 16-19, 2010.

 

[79]. M. Berezowski, Potęga jedynki. Wiadomości24, 2010.

 

[80]. M. Berezowski, O względności zmian bez użycia czasu i prędkości. Wiadomości24, 2010.

 

[81]. M. Berezowski, Zakrzywienie czasu i czarna dziura. Wiadomości24, 2010.

 

[82]. M. Berezowski, Koła rysują, fraktale.  Wiadomości24, 2011.

 

[83]. M. Berezowski, Bifurcation analysis of the conversion degree in systems based on the cascade of tank reactors.

            Chemical Engineering Science , 66/21, 5219-5223, 2011.

 

[84]. M. Berezowski, Koła rowerowe kreślą fraktale,  Foton, nr 114, str. 26, 2011.

 

[85]. M. Berezowski, “Paradoks bliźniąt”, to nie paradoks. Wiadomości24, 2011.

 

[86]. K. Bizon, G. Continillo, M. Berezowski, J. Smuła – Ostaszewska, Optimal model reduction by empirical spectral methods via sampling of chaotic orbits.

         Physica D: Nonlinear Phenomena, 241/17, 1441-1449, 2012.

 

[87]. M. Berezowski, Problem relatywistycznego skrócenia długości Plancka. Wiadomości24, 2012.

[88]. M. Berezowski, Crisis phenomenon in a chemical reactor with recycle. Chemical Engineering Science, Volume 101, 20 September 2013, Pages 451–453.

 

[89]. M. Berezowski,  Mathematical Consideration about Relativity of Change Without Time and Velocity. Solving the Problem of the Relativistic Shortening the Length of the Planck. The General Science Journal, Feb. 2013.

 

 

[90]. M. Berezowski, M. Lawnik, Identification of fast-changing signals by means of adaptive chaotic transformations,

Nonlinear Analysis: Modelling and Control, Vol. 19, No. 2, February 2014, pp. 172 – 177.

 

[91]. M. Lawnik, M. Berezowski, Identification of the oscillation period of chemicam reactors by chaotic sampling of the conversion degree,

            Chemical & Process Engineering, 35(3):387-393, 2014.

 

[92]. M. Berezowski, Czytanie ze zrozumieniem. O mózgu i obcej cywilizacji. Wiadomości24, 2014.

 

[93]. M. Berezowski, D. Dubaj, Chaotic oscillations of coupled chemical reactors. Chaos, Solitons & Fractals, 78, p.22-25, Sep. 2015.

 

[94]. M. Berezowski, Predictability of a system with transitional chaos. Chaotic Modeling and Simulation, An International Journal of Nonlinear Science, Jan., pp 43-50, 1, 2016.

 

[95]. M. Berezowski, Paradoks kłamcy rozwiązany, Wiadomości24, 2016

 

[96]. M. Berezowski, Limit cycles that do not comprise steady states of chemical reactors. Applied Mathematics and Computation, 312, p.129-133, 2017

[97]. M. Berezowski, Gödel’s Logics – a way to understand God’s Essence, The General Science Journal, May 31, 2018

[98]. M. Berezowski, Liar paradox solution, The General Science Journal, May 31, 2018

 

[99]. M. Berezowski, Logika Gödla – droga do pojęcia Istoty Bożej, filozofuj!, Sierpień 2019

 

[100]. M. Berezowski, A method of suppressing chaos in a chemical reactor and the use of chaos for identifying the reactor model,  Chemical and Process Engineering,  40 (3), 265–272, 2019. 

 

[101]. M. Berezowski, Podróż na Księżyc i Słońce na krzywej Kocha, Foton, pismo dla nauczycieli i studentów, 147, 2019.

 

[102]. M. Berezowski, Chaos predictability in a chemical reactor, International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering, 30(11), 2020.


[103]. M. Berezowski, Negative sums of positive numbers, about Grandi’s series and a certain recurrence of prime numbers, SSRN, 2020.

 

[104]. M. Berezowski, Journey to the moon and to the sun on the Koch Curve, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2020.

 

[105]. M. Berezowski, Application of Lyapunov's methods for analysing the stability of a tubular chemical reactor with recycle, Chemical Engineering and Technology, 2020.

 

[106]. M. Berezowski, Determination of catastrophic sets of a tubular chemical reactor by two-parameter continuation method, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 2020.

 

[107]. M. Berezowski, Determination of Hopf bifurcation sets of a chemical reactors by two-parameter continuation method, Chemical and Process Engineering, 43(1):221-227, 2020.

[108]. M. Berezowski, M. Lawnik, Hidden Attractors in Discrete Dynamical Systems, Entropy,  23(5), 616,  2021. 

 

[109]. M. Berezowski, M. Lawnik, Homotopic parametric continuation method for determining stationary states of chemical reactors with dispersion, Symmestry, 13(12), 2324, 2021. 

 

[110]. M. Berezowski, N. Kozioł, M. Lawnik, Spectral, Entropy and Bifurcation Analysis of the Dynamics of a Catalyst Chemical Reverse-Flow Tubular Reactor, Catalysts, 12(1), 37, 2022.

 

[111]. M. Lawnik, M. Berezowski, New Chaotic System: M-Map and Its Application in Chaos-Based Cryptography, Symmestry, 14(5), 895, 2022.

[112]. M. Berezowski, Determination of steady states of tank and recycle tubular reactors using homotopy and parametric continuation methods, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 18.12.2023.

 

 

 

 

                                                                                       Conference Papers

[1]. A.Gawdzik, M.Berezowski, Numeryczna metoda wyznaczania wielokrotnych stanów stacjonarnych w adiabatycznych reaktorach chemicznych z

       recyklem. IV Sympozjum Naukowo-Techniczne Inżynierii Reaktorów Chemicznych, Warszawa 1983.

[2]. M.Berezowski, Analityczna metoda wyznaczania wielokrotnych stanów stacjonarnych w adiabatycznych reaktorach chemicznych z recyklem.
       XI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kozubnik 1983.

[3]. M.Berezowski, Analityczne warunki konieczne istnienia wielokrotnych stanów równowagi w adiabatycznych rurowych reaktorach chemicznych z

       recyklem. XII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Poznań 1986.

[4]. A.Burghardt, M.Berezowski, Analiza struktury stanów stacjonarnych porowatego ziarna katalizatora.
       XIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Szczecin 1989.

[5]. A.Burghardt, M.Berezowski, Analiza struktury stanów stacjonarnych porowatego ziarna katalizatora - reakcja odwracalna.
       XIV Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kraków-Muszyna 1992.

[6]. A.Burghardt, M.Berezowski, Metody badania stabilności izotermicznej cząstki katalizatora.
       XIV Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kraków-Muszyna 1992.

[7]. A.Burghardt, M.Berezowski, Analiza teoretyczna oscylacji własnych stężenia i temperatury w ziarnie katalizatora.
       XV Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Gdańsk 1995.

[8]. M.Berezowski, A.Burghardt, Automatyczna regulacja rurowego reaktora homogenicznego z recyklem celem stabilizacji układu.
       XV Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Gdańsk 1995.

[9]. M.Berezowski, A.Burghardt, Control of a tubular adiabatic homogeneous reactor with recycle for global stabilization of locally stable and unstable

       steady states. 14th International Symposium on Chemical Reaction Engineering, Belgia 1996.

[10]. M.Berezowski, B.Berezowska, Separation of steady states of an adiabatic tubular homogeneous reactor with recycle.
         12th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'96, Praga 1996.

[11]. M.Berezowski, Separation of steady states of an adiabatic homogeneous CSTR at zero order reaction.
         XIII International Conference on Chemical Reactors, CHEMREACTOR-13, Novosibirsk 1996.

[12]. M.Berezowski, Zjawiska oscylacji chaotycznych w reaktorze zbiornikowym.
         IV Sympozjum Naukowo-Techniczne Inżynierii Reaktorów Chemicznych, Ustroń 1996, pp 25-30.

[13]. E.W.Jacobsen, M.Berezowski, Complex dynamics in tubular reactors with recycle.
         Proceedings Nordic Process Control Workshop 7, Norway 1997.

[14]. M.Berezowski, E.W.Jacobsen, On the dynamics of homogeneous tubular reactors with recycle.
         AIChE Annual Meeting, Los Angeles 1997.

[15]. E.W.Jacobsen, M.Berezowski, Dynamics of heat integrated homogeneous tubular reactors.
         5th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, DYCOPS, Greece 1998.

[16]. M.Berezowski, E.W.Jacobsen, Chaos in a tubular chemical reactor with recycle.
         13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'98, Praga 1998.

[17]. M.Berezowski, R.Grzywacz, The influence of time delay on the possibility of chaotic oscillation in a reactor system.
         13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'98, Praga 1998. (Strange attractor 3D)

[18]. W.Zukowski, M.Berezowski, Generation of chaotic oscillations in a system with flow reversal.
         13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'98, Praga 1998.

[19]. E.W.Jacobsen, M.Berezowski, Dynamics of heat integrated tubular reactors.
         8th Nordic Process Control Workshop, Sweden 1998.

[20]. R.Grzywacz, M.Berezowski, Wpływ zjawiska opóźnienia na możliwość generacji oscylacji chaotycznych w systemie reaktorowym.
         XVI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kraków-Muszyna 1998.

[21]. W.Żukowski, M.Berezowski, Generacja oscylacji chaotycznych w systemie z przerzutem strumienia zasilającego.
         XVI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kraków-Muszyna 1998.

[22]. E.W.Jacobsen, M.Berezowski, On the dynamics of recycle reactors.
         5th Nordic Reaction System Seminar, Dania 1999.

[23]. M.Berezowski, E.W.Jacobsen, R.Grzywacz, Dynamics of heat-integrated heterogeneous tubular reactors with axial heat conductivity        

         in reactor wall. ESCAPE-11, Kolding, Dania, 2001.

[24]. E.W.Jacobsen, M.Berezowski, 'Optimal' Cycles in Fixed Bed Reactors with External Feedback, AIChE AM, Nov.4-9, Reno, NV, 2001.

[25]. M.Berezowski, E.W.Jacobsen, R.Grzywacz, Wysoki stopień przereagowania uzyskiwany w wyniku samowzbudnych oscylacji związanych ze stanem   

stacjonarnym reaktora o bardzo niskim przereagowaniu. XVII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Polanica Zdrój, 2001, pp 235- 240.

 

[26]. M.Berezowski, A.Grabski, J.Iwanowski, Wpływ czasu przepływu strumienia produktów przez pętlę zwrotną na generację chaosu w reaktorze

         autotermicznym. XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Polanica Zdrój, 2001, pp 241-246.

 

[27]. Z.Koszorz, M.Berezowski, Zasięg przewidywań chaotycznej dynamiki autotermicznego reaktora rurowego.

         XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Polanica Zdrój, 2001, pp 759-764.

 

[28]. M.Berezowski, Chaos w reaktorach chemicznych. XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej,

         Polanica Zdrój, 2001, pp 15-24.

 

[29]. M.Berezowski, A.Grabski, R.Grzywacz, A.Wegrzynska, Flip-flop oscillations in a adiabatic homogeneous

         and heterogeneous chemical reactor with recycle of mass. 

         XXII Dynamics Days Europe, Heidelberg, July 15-19, 2002. 

   

[30]. R.Grzywacz, B.Tabis, M.Berezowski, Analysis of dynamics behaviors of cascade of bioreactors with recycle. 

         XXII Dynamics Days Europe, Heidelberg, July 15-19, 2002. 

   

[31]. M.Berezowski, M.Kowalczyk, A.Wegrzynska, M.Kurpas. Inertia effect of mixing feed stream with recycle stream in the tubular 

         reactor with mass-feedback. 15th International Congress of Chemical and Process Engineering 25 - 29 August 2002 Praha, Czech Republic, P.1.98,   

         pp 696-697. 

  

[32]. M.Berezowski, D.Dubaj, Chaotic oscillations in a system of two parallel reactors with recirculation of mass.  European Symposium On Computer   

        Aided Process Engineering-13, ESCAPE-13, Finland, June 1-4, 2003. 

 

[33]. E.W. Jacobsen, M. Berezowski, Feedback Generated High Temperature Zones in Fixed Bed Reactors. 

        11th Nordic Process Control Workshop, Trondheim, Norway, January 9-11, 2003. 

 

  

[34]. M.Berezowski, J.Smuła, M.Kurpas, Influence of chosen working parameters of the tubular chemical reactor with  

         mass recirculation on fractal dimension of dynamical solutions of system. 16th International Congress of Chemical 

         and Process Engineering 22 - 26 August 2004 Praha, Czech Republic. 

 

  

[35]. M.Berezowski, A.Grabski, M.Bodzek, Nonlinear dynamics of heterogeneous and homogeneous tubular chemical  

         reactors with heat feedback by external double-pipe heat exchanger. 16th International Congress of Chemical 

         and Process Engineering 22 - 26 August 2004 Praha, Czech Republic. 

 

  

[36]. M.Berezowski, A.Grabski, Dynamika heterogenicznych chemicznych reaktorów rurowych z cieplnym sprzężeniem 

         zwrotnym realizowanym w zewnętrznym wymienniku rurowym. XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

         Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Szczyrk 2004.

 

[37]. M.Berezowski, J.Smuła, Zależność wymiaru fraktalnego rozwiązań dynamicznych modelu rurowego reaktora

         chemicznego z recyrkulacją masy od parametrów układu. XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

         Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Szczyrk 2004.

 

[38]. J.Smuła, M.Berezowski, G.Continillo, Analysis of the dynamics of pseudohomogeneous chemical reactor by DAE model.

        International Colloquium Dynamics of Explosions and Reactive Systems, Poitiers, France, July 23-27, 2007.

 

[39]. B.Kulik, M.Berezowski, Chaotic dynamics of coupled cascades of tank reactors with flow reversal,

       XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Rzeszów, 2007.

 

[40]. K. Bizon, G. Continillo, M. Berezowski, Model reduction by empirical spectral methods via sampling of chatic otbits.

            The 3rd Chaotic Modeling and Simulation International CHAOS2010, Chania Crete Greece June 1-4, 2010.

 

[41]. M. Berezowski, Kryterium wystąpienia oscylacji temperaturowo – stężeniowych w reaktorach chemicznych.

            XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Gdańsk 6 - 10 września 2010.

 

[42]. M. Berezowski, M. Lawnik, Chaotic dynamics of chemical reactors system with multiply delay,

         MATHMOD Vienna 2012, 7th Vienna Conference on Mathematical Modelling, Vienna, February 15-17, 2012.

 

[43]. M. Berezowski, Relaksacyjna metoda optymalizacji przereagowania w kaskadzie reaktorów zbiornikowych z reverse – flow.

            XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Szczecin/Kołobrzeg 2 – 6 września 2013.

 

[44]. M. Berezowski, Is our brain a computer?, 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications.

IECMSA -2014, Vienna, Austria, 25-28 August, 2014. Books of abstracts.

 

[45]. M. Berezowski,  A Transitional Chaos, 8th CHAOS 2015 Chaotic Modeling and Simulation International Conference Henri Poincaré Institute,

Paris, France, 26-29 May 2015

 

[46]. M. Berezowski, A Predictable Chaos, 9th CHAOS 2016 Chaotic Modeling and Simulation International Conference Senate House, University of London, 23-26 May 2016

 

[47]. M. Berezowski, Przewidywalny chaos, VI Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '16. Gliwice : [b.w.], 2016

 

[48]. M. Berezowski, Correct graph of Lyapunov exponent, The 10th CHAOS 2017 Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Barcelona, Spain, 30 May – 2 June 2017

 

                                  SEMINARS

[1]. M.Berezowski, Chaos w reaktorze chemicznym z recyklem.
       Cracow University of Technology, Institute of Chem. Eng. and Phys. Chem.,  Kraków, 1997.

[2]. M.Berezowski, Oscylacje chaotyczne w układach dyskretnych na przykładzie rurowego reaktora chemicznego z recyrkulacja masy.
       Silesian University of Technology, Institute of Automatic Control, Gliwice 1998.

[3]. M.Berezowski, Zjawiska statyczne i dynamiczne w kaskadzie CSTR.
       Polish Acad. of Sci., Inst. of Chem.Eng., Gliwice 1998.

[4]. M.Berezowski, P.Ptaszek, Kompleksowa analiza teoretyczna dynamiki rurowego reaktora autotermicznego.
       Polish Acad. of Sci., Inst. of Chem.Eng., Gliwice 1999.

[5]. M.Berezowski, Z.Koszorz, Zastosowanie sieci neuronowych do identyfikacji nieliniowej dynamiki reaktorów chemicznych.
       Polish Acad. of Sci., Inst. of Chem.Eng., Gliwice 2000.

[6]. M.Berezowski, Chaotyczna dynamika dyskretna autonomicznych układów ciągłych na przykładzie rurowego reaktora chemicznego.
       Polish Acad. of Sci., Center of Theoretical Physics, Warszawa 2000.

[7]. M.Berezowski, Kompleksowa analiza teoretyczna dynamiki systemów opartych na reaktorach chemicznych.
       Warsaw University of Technology, Chemical Engineering Department, Warszawa 2000.

[8]. M.Berezowski, E.W. Jacobsen, Chaotic Dynamics and Optimal Cycles in Recycle Reactors.
       Polish Acad. of Sci., Inst. of Chem.Eng., Gliwice 2000.

 [9]. M.Berezowski, Wpływ  opóźnień  wynikających  z  przepływu  strumieni  masy i ciepła na dynamikę układów reaktorowych.
        Polish Acad. of Sci., Inst. of Chem.Eng., Gliwice 2001. 

[10]. M.Berezowski, Fraktalna struktura rozwiązań dynamicznych modelu reaktora. Metoda wyznaczania wymiaru fraktalnego.

         Polish Acad. of Sci., Inst. of Chem.Eng., Gliwice 2002.

 

 

[11]. M.Berezowski, A.Grabski, Dynamika reaktorów heterogenicznych z cieplnym sprzężeniem zwrotnym realizowanym w rurowym wymienniku ciepła 

         Polish Acad. of Sci., Inst. of Chem.Eng., Gliwice 2002.

[12]. M.Berezowski, Seminarium Wydziałowe, Cracow University of Technology, Kraków 2002.

[13]. M.Berezowski, Granica dynamiki reaktora chemicznego: chaos i fraktale. Wykład Inauguracyjny. Cracow University of Technology, Kraków 2002.

[14]. M.Berezowski, Uniwersalność rozwiązań dynamicznych reaktora chemicznego, czyli co ma wspólnego reaktor ze sztuką. Seminarium Instytutowe,

         Cracow University of Technology, Kraków 2003.

 

[15]. M.Berezowski, Co ma wspólnego matematyka ze sztuką. Festiwal Nauki i Multimediów. Abstrakt 2006. Gliwice, 27-30 września 2006 r.

 

[16]. M.Berezowski, Czy mózg to nieograniczony komputer. Wykład Inauguracyjny. Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno–Fizyczny,

 Gliwice 2006.

 

[17]. M.Berezowski, Od stanów stacjonarnych do chaosu. Dynamika reaktorów. Warsaw University of Technology, Chemical Engineering Department, 

Warszawa 2007.

 

[18]. M. Berezowski, Chaos and fractals in nonisothermal chemical reactors. Universita degli Studi del Sannio, Dipartimento Di Ingegneria,

Benevento; Universita' di Napoli, Department of Chemical Engineering, 2010.

 

[19]. M.Berezowski, Co jest wspólnego między kalafiorem, afrykańską wioską a strukturą galaktyki? – nieopowiedziana historia o fraktalach,

Noc Naukowców, Gliwice, 2011.

 

[20]. M.Berezowski, Chaos we Wszechświecie i spadających kroplach wody. Noc Naukowców, Gliwice, 2012.

 

[21]. M. Berezowski, Chaotyczne i fraktalne struktury Wszechświata – od atomu do galaktyk. Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, 2013.

 

[22]. M. Berezowski, Szczególnie prosta teoria względności dla każdego, Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, 2014.

 

[23]. M. Berezowski, Czy mózg potrafi zrozumieć mózg? Czyli o świadomości, algorytmach, mózgu, życiu w Kosmosie i obcej cywilizacji, Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, 2015.

 

 
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/