Tomasz Kochański

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych [L-3]

Dyscyplina: inżynieria lądowa i transportStrona Osobista

Publikacje autora (9)

Profil w bazie ORCID

>> www.linkedin.com/in/tomasz-kochanski
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/