mgr inż. arch. kraj. Jacek Kazimierz Kuśmierski

Doktorant PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Architektury Krajobrazu [A-8]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaStrona Osobista

Publikacje autora (29)

Przekłady (1)
Konserwator-restaurator zieleni zabytkowej i muzealnik. Obecnie zajmuję stanowisko specjalisty ds. ogrodów historycznych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Studiuję w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej w ramach V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pracę doktorską pt. „Techniczne, estetyczne i zarządcze standardy odtwarzania kolekcji roślin egzotycznych w ogrodach historycznych na przykładzie rezydencji wilanowskiej”, realizuję pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Katarzyny Hodor, prof. PK (promotor) i dr Anny Ziemlewskiej (opiekun pomocniczy z przedsiębiorstwa). Jestem współzałożycielem Europejskiego Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda przy Zamku Sarny w Ścinawce Górnej na Dolnym Śląsku oraz współpracownikiem Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych (ERHG). Należę również do Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM-Polska), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (SKZ) i Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK). Moje zainteresowania badawcze obejmują kulturową historię ogrodów, ochronę i konserwację zieleni zabytkowej, architekturę krajobrazu, muzealnictwo i turystykę ogrodową.


Conservator-restorer of historic gardens and museum professional, currently employed as a historic gardens specialist at the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, Warsaw. I study at the Cracow University of Technology Doctoral School within the 5th edition of the Ministry of Education and Science "Implementation Doctorate" programme. I am carrying out my doctoral dissertation entitled : "Technical, aesthetic and management standards of the exotic plant collections restoration in historic gardens on example of the Wilanów Palace", under the supervision of D.Sc. Ph.D. Arch. Katarzyna Hodor, Prof. PK (supervisor) and Ph.D. Anna Ziemlewska (auxiliary supervisor). Co-founder of the Eduard Petzold European Centre for Garden Art at the Sarny Castle, Lower Silesia and an independent collaborator of the European Route of Historic Gardens (ERHG). Member of the Polish Committee of the International Council of Museums (ICOM Poland), the Association of Monument Conservators – Poland (SKZ) and the Association of Landscape Architecture – Poland (SAK). My research interests focus on cultural history of gardens, protection and conservation of historic gardens, landscape architecture, museum studies and garden tourism.

 

CUT e-mail : jacek.kusmierski@doktorant.pk.edu.pl

ORCID iD : 0000-0002-5755-9871

LinkedIn Profile
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/