mgr inż. arch. kraj. Jacek Kazimierz Kuśmierski

Doktorant PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Architektury Krajobrazu [A-8]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (31)

Przekłady (1)
Architekt krajobrazu i specjalista ds. ogrodów historycznych, zatrudniony obecnie w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wiceprezes Fundacji im. Eduarda Petzolda i współzałożyciel Europejskiego Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda, które będzie pierwszym muzeum ogrodów w Polsce. Studiuję w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej w ramach V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pracę doktorską pt. „Techniczne, estetyczne i zarządcze standardy odtwarzania kolekcji roślin egzotycznych w ogrodach historycznych na przykładzie rezydencji wilanowskiej”, realizuję pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Katarzyny Hodor, prof. PK (promotor) i dr Anny Ziemlewskiej (opiekun pomocniczy z przedsiębiorstwa). Do moich najważniejszych osiągnięć zawodowych należy projekt „Citri et Aurea” poświęcony historycznym kolekcjom cytrusów, zrealizowany we współpracy z Galerią Uffizi – Ogrodami Boboli we Florencji, oraz dokumentacje konserwatorskie dla parków rezydencjonalnych w Wilanowie, Mroczkowie Gościnnym, Jakubowicach i Promenady Krzyckiej we Wrocławiu. Jestem niezależnym współpracownikiem Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych (ERHG) oraz członkiem organizacji: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS Polska), Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM Polska), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (SKZ), Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK) i Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Moje zainteresowania badawcze obejmują kulturową historię ogrodów, ochronę i konserwację zieleni zabytkowej, interpretację dziedzictwa i turystykę ogrodową.

 

Landscape architect and historic gardens specialist, currently employed at the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, Warsaw. Vice-chair of the Eduard Petzold Foundation and co-founder of the Eduard Petzold European Centre for Garden Art, which will be the first garden museum in Poland. I study at the Cracow University of Technology Doctoral School within the 5th edition of the Ministry of Education and Science "Implementation Doctorate" programme. I am carrying out my doctoral dissertation entitled : "Technical, aesthetic and management standards of the exotic plant collections restoration in historic gardens on example of the Wilanów Palace", under the supervision of D.Sc. Ph.D. Arch. Katarzyna Hodor, Prof. PK (supervisor) and Ph.D. Anna Ziemlewska (auxiliary supervisor). My most important professional achievements include the "Citri et Aurea" project dedicated to historical citrus collections, carried out in cooperation with the Uffizi Gallery - Boboli Gardens in Florence, and conservation documentation for residential parks in Wilanów, Mroczków Gościnny, Jakubowice and the Krzycka Promenade in Wrocław. I am an independent collaborator of the European Route of Historic Gardens (ERHG) and member of several organizations such as: the Polish National Committee of International Council on Monuments and Sites (ICOMOS Poland), the International Council of Museums (ICOM Poland), the Association of Monument Conservators – Poland (SKZ), the Association of Landscape Architecture – Poland (SAK) and the Association of Polish Architects (SARP). My research interests focus on cultural history of gardens, protection and conservation of historic gardens, heritage interpretation and garden tourism.

 

CUT e-mail : jacek.kusmierski@doktorant.pk.edu.pl

ORCID iD : 0000-0002-5755-9871

LinkedIn Profile
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/