dr hab. inż. arch. Anna Staniewska

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Architektury Krajobrazu [A-8]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (57)

Publikacje współtworzone (2)Profil w bazie ORCID
Publons


adiunkt w Zespole Podstaw Kulturowych Architektur Krajobrazu.

 

Specjalizuje się w partycypacji społecznej w projektowaniu krajobrazu.

Prowadzi zajęcia z przedmiotu projektowanie zintegrowane park publiczny oraz z przedmiotów humanistycznych (percepcja krajobrazu, komunikacja społeczna, socjologia i psychologia środowiskowa). W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach społecznego udziału w kształtowaniu i ochronie krajobrazu oraz historycznych krajobrazów kulturowych - krajobrazu warownego (praca doktorska Rewitalizacja krajobrazów fortyfikacyjnych jako przedmiot działania organizacji pozarządowych” obroniona w 2010 roku promotor: profesor Krystyna Pawłowska) oraz terapeutycznego (ogrody i parki historycznych szpitali dla nerwowo chorych przełomy XIX i XX wieku).

Autorka licznych publikacji i ekspertyz krajobrazowych. Współautorka książki „Zanim wybuchnie konflikt : idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni” (2010, kier. prac. prof. K. Pawłowska) oraz pierwszego komentarza praktycznego do przepisów ustawy krajobrazowej (2016, wraz z A. Fogel i G. Goleniem). Uczestniczka projektów badawczych (m. in. studia porównawcze krajobrazu kulturowego miast polskich i japońskich), promotor prac inżynierskich z architektury krajobrazu. Certyfikowany facylitator metody planowania partycypacyjnego Planning for Real. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Laureatka Nagrody Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w 2004 roku za projekt dyplomowy przygotowany pod kierunkiem profesora Aleksandra Böhma „Współczesny park miejski na terenach pofortecznych”. Laureatka zespołowej nagrody JM Rektora PK za osiągnięcia naukowe w 2011 roku (za projekt badawczo-rozwojowy dotyczący partycypacji społecznej realizowany w ramach grantu NCBiR).
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/