dr Artur Piękosz

Pracownik PK

Wydział Informatyki i Telekomunikacji [F]
Katedra Matematyki Stosowanej [F-2]

Dyscyplina: matematykaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (56)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Publons


Strona osobista: https://piekosz.pl

Profil na Sciprofiles: https://sciprofiles.com/profile/artur-piekosz

Profil na SemanticScolar https://www.semanticscholar.org/author/Artur-Pi%C4%99kosz/102452117

Strona na ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Artur_Piekosz
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/