dr inż. Stanisław Walczak

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej [M-5]Strona Osobista

Publikacje autora (40)

Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Więcej informacji ...->
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/