dr inż. arch. Paweł Mika

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego [A-4]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (29)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


 

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2009 roku ukończył Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych, organizowane przez Politechnikę Krakowską i Papieską Akademię Teologiczną (obecnie Uniwersytet Papieski). W 2013 ukończył Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli Akademickich, uzyskując przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej w szkole wyższej.

W latach 2009-2017 pracował na Wydziale Architektury w Instytucie Projektowania Budowlanego na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Od 2017 roku pracuje na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego ze stopniem doktora. Prowadzi zajęcia z Budownictwa Ogólnego na kierunkach Architektura i Architektura Krajobrazu.
Zajmuje się pracą naukowo-badawczą nad możliwościami jakie dają betonowe prefabrykaty elewacyjne w kształtowaniu wyrazu estetycznego architektury.
Jest autorem artykułów w czasopismach naukowych oraz w wydawnictwach konferencyjnych. Zwieńczeniem prowadzonych badań jest praca doktorska pt. „Wpływ prefabrykowanych, betonowych rozwiązań fasadowych na estetykę obiektów architektonicznych” (promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn) obroniona w 2017 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, za którą otrzymał Nagrodę Ministra Infrastruktury w 2018 roku.
Równocześnie z pracą naukowo dydaktyczną prowadzi praktykę projektową. Dorobek projektowy obejmuje współautorstwo kilkunastu budynków i wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/