Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
40 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 400
poprzednie
12345678910 ... 20
następne

Maślak, Mariusz
Konferencja naukowa "Nordic Steel Construction Conference 2015" w Tampere, w Finlandii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2016
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Stypuła, Krzysztof; Kozioł, Krzysztof; Kamisiński, Tadeusz
Obciążenie akustyczne konstrukcji obiektu zabytkowego na przykladzie sali koncertowej Filharmonii Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2016
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Zbigniew Mendera; Suchodoła, Maciej
Statystyczne podstawy określania współczynników częściowych do nośności przekroju elementów konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Maślak, Mariusz
VIII międzynarodowa konferencja naukowa w Lizbonie na temat rozwoju konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Gwóźdź, Marian; Szymańska-Stachura, Aneta
Modelowanie stalowych silosów kołowo-symetrycznych z blach cienkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Domański, Tomasz
Zasady projektowania belek drewnianych o przekroju złożonym według PN-EN 1990 i PN-EN 1995-1-1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Gwoździewicz, Piotr; Derkowski, Wit
O kształceniu studentów wydziałów budowlanych w zakresie konstrukcji sprężonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pańtak, Marek
Drgania jako stan graniczny użytkowalności kładek dla pieszych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Hebda, Mariusz; Olsza, Kamil
Wpływ podatności posadowienia na pracę betonowych mostów łukowych z jazdą górą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Żwirek, Paweł
Zagadnienia kształtowania konstrukcji stalowej dachów o złożonej geometrii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Machowski, Andrzej; Żwirek, Paweł
Relacja między eurokodowym wskaźnikiem bezpieczeństwa a współczynnikami częściowymi do nośności i efektów oddziaływań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Zych, Mariusz
Obliczanie zarysowania ścian zbiorników żelbetowych według PN-EN 1992-3 w aspekcie zmiennej temperatury otoczenia w okresie dojrzewania betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kuchta, Krzysztof
Zasady wymiarowania poprzecznych żeber blachownic według PN-EN 1993-1-5
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Rawska-Skotniczny, Anna; Tylek, Izabela
Wybrane aspekty działalności biegłych sądowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Tylek, Izabela
Szerokość efektywna ścianek przekrojów ze stali nierdzewnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Maślak, Mariusz; Tkaczyk, Anna
Identyfikacja krytycznego kinematycznego mechanizmu zniszczenia plastycznego ogarniętej pożarem stalowej ramy portalowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Bosak, Grzegorz
Badania modelowe działania wiatru na pylon reklamowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Porowska, Agnieszka; Flaga, Andrzej
Ujęcie obliczeniowe turbulentnego oddziaływania wiatru na smukłe kładki dla pieszych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Boroń, Paweł; Dulińska, Joanna
Analiza dynamicznej odpowiedzi hali stalowej o charakterystykach materiałowych wyznaczonych doświadczalnie na wstrząs górniczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Tatara, Tadeusz; Ratajewicz, Bartłomiej
Wpływ stanu technicznego komina żelbetowego na jego właściwości dynamiczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7

poprzednie
12345678910 ... 20
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/