Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISSN 0867-7816
Skrót Monogr. Kom. Gosp. Wod. PAN
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 16

Baran-Gurgul, Katarzyna; Kołodziejczyk, Katarzyna; Rutkowska, Agnieszka
Czasowa i przestrzenna zmienność średniego przepływu w Polsce - ujęcie regionalne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Baran-Gurgul, Katarzyna
Przestrzenno-czasowa analiza ryzyka wystąpienia niżówek maksymalnych w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
Cebulska, Marta; Twardosz, Robert
Maksymalne opady dobowe w Krakowie w latach 1863-2015
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Pierzga, Katarzyna; Jarosińska, Elżbieta
Szacowanie przepływów projektowych przez modelowanie wielu hipotetycznych zdarzeń opadowych w zlewni częściowo zurbanizowanej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Szczepanek, Robert
Standard OpenMI 2.0 jako metoda integracji modeli hydrologicznych z wykorzystaniem języka Python
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Węglarczyk, Stanisław
Opad miarodajny, przeszłość i teraźniejszość, teoria i praktyka
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Pierzga, Katarzyna; Jarosińska, Elżbieta
Generator maksymalnych w roku opadów dobowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gądek, Wiesław
Fale hipotetyczne dla zlewni niekontrolowanej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Baran-Gurgul, Katarzyna
Analiza niżówek w zlewni górskiej na przykładzie zlewni Małej Wisły
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014

Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Węglarczyk, Stanisław
Data wydania: 2013
Więzik, Urszula; Więzik, Beniamin
Ekologiczne uwarunkowania gospodarki wodnej w zlewniach rzek i potoków górskich
Typ: książka
Data wydania: 2006
Gądek, Wiesław; Nachlik, Elżbieta
Przestrzenna analiza zagrożenia powodziowego na przykładzie zlewni Górnej Soły
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Gądek, Wiesław; Książyński, Krzysztof; Nachlik, Elżbieta; Szczepanek, Robert; Ozga-Zielińska, Maria
Matematyczny model transformacji opadu w odpływ WISTOO
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001

Wizualizacja integralnego systemu transformacji opadu w odpływ (WISTOO) - podstawy i aplikacje w ocenie zagrożenia powodziowego : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Nachlik, Elżbieta
Data wydania: 2001
Twaróg, Bernard; Indyk, Wojciech
Niektóre problemy uwzględniania ryzyka w ochronie przed powodzią
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
Słota, Henryk
Ryzyko w ochronie przed powodzią
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/