Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Monografia


Wariant tytułu The Institute of Metal Cutting Works. Monograph
Wydawca Instytut Obróbki Skrawaniem (Kraków)
Skrót Pr. Inst. Obr. Skraw.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Ruszaj, Adam
Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi
Typ: książka
Data wydania: 1999
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/