Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Inżynieria Środowiska


Wydawca Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja
ISSN 1233-569X
Skrót Zesz. Nauk. AR Krak., Inż. Środ.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 3

Strzebońska-Ratomska, Barbara; Nahorecka-Duda, Halina
Zasoby wodne małej zlewni górskiej na tle niedoborów wody w latach dziewięćdziesiątych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2001
ISSN: 1233-569X
Nahorecka-Duda, Halina; Strzebońska-Ratomska, Barbara
Wpływ struktury upraw na wysokość strat opadowych w zlewni górskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2001
ISSN: 1233-569X
Ratomski, Jerzy
Wpływ regulacji potoków na rozwój obszarów wiejskich i środowisko naturalne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2001
ISSN: 1233-569X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/