Space & Form = Przestrzeń i Forma


Wariant tytułu Przestrzeń i Forma
Wydawca Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ISSN 1895-3247
e-ISSN 2391-7725
Uwagi Instytucja sprawcza: Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
9 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 100
poprzednie
12345

Zieliński, Miłosz
Regeneracja czy rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2011
ISSN: 1895-3247
Kowalski, Przemysław
Kształtowanie systemów zieleni na obszarach miejskich. Zielona infrastruktura w VIII dzielnicy Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2011
ISSN: 1895-3247
Zieliński, Miłosz
Wpływ społeczności lokalnych na krajobraz miejski (na przykładzie małopolskich doświadczeń)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2011
ISSN: 1895-3247
Zieliński, Miłosz
Regeneracja czy rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2011
ISSN: 1895-3247
Szpakowska, Ernestyna
Architektura miasta idealnego. Wprowadzenie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2011
ISSN: 1895-3247
Mielnik, Anna
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część druga
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2011
ISSN: 1895-3247
Mielnik, Anna
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część pierwsza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2011
ISSN: 1895-3247
Szwed, Joanna
Planowanie oświetlenia w mieście na przykładzie koncepcji oświetlenia Bulwarów Wiślanych w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2010
ISSN: 1895-3247
Zieliński, Miłosz
Nowa Huta – miasto zielone, miasto socrealistyczne – koncepcja architektoniczno krajobrazowej rewitalizacji centrum Nowej Huty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2010
ISSN: 1895-3247
Zieliński, Miłosz
Krajobraz jako inspiracja. Poszukiwanie pretekstu w projektowaniu miejskich przestrzeni publicznych (na przykładzie projektu konkursowego „Rewaloryzacja Parku Miejskiego i Placu Niepodległości w Zakopanem”)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2010
ISSN: 1895-3247
Gyurkovich, Jacek
Architektura sakralna - współczesne tendencje w kościele zachodnim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2009
ISSN: 2391-7725
Kowalski, Przemysław; Tarajko-Kowalska, Justyna
Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych w projektowaniu infrastruktury turystycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2009
ISSN: 1895-3247
Gyurkovich, Mateusz
Współczesne przestrzenie komunikacyjne w Saragossie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2009
ISSN: 1895-3247
Tarajko-Kowalska, Justyna
Fasady medialne : dynamiczna gra barwy i światła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2008
ISSN: 1895-3247
Jeleński, Tomasz
Przestrzeń publiczna w VIII. Dzielnicy Krakowa – aspekty krajobrazowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2008
ISSN: 1895-3247
Tarajko-Kowalska, Justyna; Kowalski, Przemysław
Ochrona krajobrazu w turystyce rowerowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2008
ISSN: 1895-3247
Kowalski, Przemysław
Materiały źródłowe w badaniach zabytkowych założeń ogrodowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2008
ISSN: 1895-3247
Kosiński, Wojciech
Recenzja podręcznika dla studentów wyższych szkół technicznych autorstwa prof. zw. dr hab. inż. arch. Aleksandra Böhma [...]
Typ: recenzja
Data wydania: 2007
Stala, Klaudia
Wczesnośredniowieczne zespoły palatialne w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2007
ISSN: 1895-3247
Łakomy, Katarzyna; Hodor, Katarzyna
Pomnik w przestrzeni miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Space & Form = Przestrzeń i Forma
Data wydania: 2007
ISSN: 1895-3247

poprzednie
12345© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/