Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences


Wydawca Taylor & Francis
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 11

Rębielak, Janusz
Numerical models of lightweight roof structures
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Kuchta, K. R.
Patch load carrying capacity of corrugated web
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuchta, K. R.
Nośność falistego środnika pod obciążeniem skupionym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Machowski, A.; Tylek, I.
The substitute imperfection in post-elastic analysis of steel frames
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Machowski, A.; Tylek, I.
The substitute imperfection in post-elastic analysis of steel frames
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gwóźdź, M.; Suchodoła, M.
Loadbearing capacity of corrugated arch sheets with imperfections
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2006
Piekarczyk, M.; Kubieniec, G.
Analysis of post - buckling behaviour of steel thin - walled columns
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Maślak, M.
Fire resistance of steel beam-columns
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Maślak, M.
Odporność ogniowa stalowych elementów zginanych i ściskanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Gwóźdź, M.; Suchodoła, M.
Nośność stalowych blach łukowych z imperfekcjami geometrycznymi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Piekarczyk, M.; Kubieniec, G.
Analysis of post - buckling behaviour of steel thin - walled columns
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/