Communications in Computer and Information Science


Wydawca Springer
ISSN 1865-0929
e-ISSN 1865-0937
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 8

Wójcik, Krzysztof; Pałka, Dariusz; Zachara, Marek
Evolutionary scanner of web application vulnerabilities
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wójcik, Krzysztof; Wziętek, Bogdan; Wziętek, Piotr; Piekarczyk, Marcin
Signal recognition based on multidimensional optimization of distance function in medical applications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czajkowski, Krzysztof
Rough sets in multicriteria classification of national heritage monuments
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kucharski, Rafał; Gentile, Guido
Modeling information spread processes in dynamic traffic networks
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pękala, Jacek
Data transformation using custom class generator as part of systems integration in manufacturing company
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czajkowski, Krzysztof; Olczyk, Piotr
Fuzzy interface for historical monuments databases
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gołuńska, Dominika; Kacprzyk, Janusz; Zadrożny, Sławomir
A new model of efficiency-oriented group decision and consensus reaching support in a fuzzy environment
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Grela, Damian; Sapiecha, Krzysztof; Strug, Joanna
A fault injection based approach to assessment of quality of test sets for BPEL processes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/