Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Monografie


Wariant tytułu Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Series: Monographs
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK)
ISSN 1231-9163
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK) w Krakowie
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 19

Grzybowska, Wanda
Badania trwałych odkształceń w nawierzchniowych betonach asfaltowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Czyczuła, Włodzimierz; Gertz, Jan
Intermodalne połączenia kolejowo-tramwajowe
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Adamski, Andrzej
Problem racjonalnej odległości między przystankami na linii komunikacji zbiorowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Cieśliński, Janusz
Droga w czterech wymiarach : budownictwo drogowe na szkodach górniczych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Niemiec, Marta
Zagadnienie zimowego utrzymania dróg w świetle materiałów IX Międzynarodowego Kongresu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Flaga, Kazimierz; Rudnicki, Andrzej
Związki Profesora Romana Ciesielskiego z budownictwem komunikacyjnym i transportem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Czyczuła, Włodzimierz; Sołkowski, Juliusz
Wpływ obciążenia termicznego i użytkowego na rozkład sił podłużnych w szynach toru bezstykowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Flaga, Kazimierz
Metro – a problemy komunikacyjne miasta Krakowa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Chyba, Andrzej
Model symulacyjny do badań procesu dysponowania na bocznicach kolejowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Starowicz, Wiesław
Kompleksowe pomiary ruchu w miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Ciesielski, Roman
Budownictwo komunikacyjne i transportowe w mojej praktyce inżynierskiej i naukowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Bryniarska, Zofia
Charakterystyka przewozów podmiejskich realizowanych przez MPK Kraków sp. z o.o.
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Szałkowski, Mariusz
Model generatora ruchu tramwajów w sieci
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Ciesielski, Roman; Maciąg, Edward; Stypuła, Krzysztof
Badania drgań komunikacyjnych wywołanych ruchem drogowym w Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Puchała, Maciej; Mielnik, Ryszard
Oprogramowanie standardowe w komputerowym wspomaganiu projektowania obrazów na ekranie monitora dla systemów sterowania ruchem kolejowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Obuchowicz, Bruno
Metoda ustalania optymalnej długości struktury podstawowych cykli naprawczych nawierzchni kolejowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Ciesielski, Roman; Stypuła, Krzysztof
Symulacja nierówności nawierzchni drogowych przy badaniach efektów dynamicznych przejazdów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Melanowski, Zbigniew; Rudnicki, Andrzej
Środki inżynierii ruchu jako narzędzie realizacji polityki komunikacyjnej miast na przykładzie Krakowa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Furtak, Kazimierz
Zagrożenie zmęczeniowe żelbetowych płyt pomostu w mostach stalowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/