Monografia / Politechnika Śląska


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 101
poprzednie
123456
następne

Furtak, Kazimierz
Wpływ obciążeń zmiennych na ugięcia belek żelbetowych zbrojonych prętami gładkimi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wrana, Jan; Fitta-Spelina, Agnieszka
Elbphilharmonie w HafenCity – wizerunkowa przemiana Hamburga
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wiśniewska, Magdalena
"Odzyskane" miejskie przestrzenie rekreacyjne – wybrane realizacje współczesne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ociepka-Miśkowiec, Magdalena
Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej – iluzja czy realna szansa na rozwiązanie problemów komunikacyjnych dająca dalszy potencjał rozwojowy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Proces realizacji wielkich inwestycji publicznych – przykład wielofunkcyjnych zespołów biurowych w miastach zachodniej Europy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Truty, Andrzej
Modelowanie komputerowe w praktyce geotechnicznej. Trendy przyszłościowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Podhalański, Bogusław
Zgoda buduje. Współpraca zamiast konkurencyjności obszarów metropolitalnych Katowic i Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Kwiatkowski, Krzysztof
Metody partycypacji społecznej jako obrona dobra wspólnego w procesach wielkich inwestycji. Między językiem wzorców i deliberacją
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Bochnia, Anna
Rola lokalnych inicjatyw oddolnych i konsultacji społecznych w planowaniu inwestycji publicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Korbel, Wojciech
Problematyka współpracy gmin w planowaniu i realizacji inwestycji służących aglomeracji w świetle wybranych istniejących i projektowanych instrumentów prawnych planowania przestrzennego w Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Pawlak-Jakubowska, Anita; Romaniak, Krystyna
Geometria dachów ruchomych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Pawlak-Jakubowska, Anita; Romaniak, Krystyna
Systematyka dachów stałych w aspekcie ich budowy geometrycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Woźniczka, Piotr
Analiza nośności powłok silosów stalowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Taler, Jan; Trojan, Marcin; Dzierwa, Piotr; Kaczmarski, Karol; Taler, Dawid; Liszka, Marcin
Improvement of power unit flexibility using pressure accumulation of hot water
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Śladowski, Grzegorz
Modelowanie i analiza strukturalna problemu wyboru wariantu adaptacji budynku zabytkowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Ociepka-Miśkowiec, Magdalena
Wpływ rozwoju cywilizacji informacji i niekontrolowanej urbanizacji na styl funkcjonowania i warunki życia społeczeństwa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Tota, Paulina
Miasta "szczęśliwych staruszków"
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Poklewski-Koziełł, Damian
Budowa miast wolnych od samochodów – to się opłaca
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Bigaj, Przemysław
Duński model rozwoju współczesnego mieszkalnictwa na przykładzie Ørestad – nowej dzielnicy Kopenhagi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Homiński, Bartłomiej
Realizacja polityki mieszkaniowej dotyczącej budownictwa komunalnego na przykładzie osiedli mieszkaniowych w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015

poprzednie
123456
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/