Monografie, Studia, Rozprawy


Wydawca Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Falkiewicz, Dominika
Synteza układu rozmytego z heurystycznym algorytmem rojowym dla problemu modelowania i sterowania pracą dysku twardego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Dziedzic, Mateusz
Klasteryzacja z ograniczeniami metodami heurystycznymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/