Trita-LWR Report


Wydawca Department of Land and Water Resources Engineering, Royal Institute of Technology
ISSN 1650-8610
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 27
12
następne

Stypka, Tomasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Schnotale, Jacek
Combining ecolabeling and multi criteria method to make an environmentally sound equipment purchasing decision
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Cimochowicz-Rybicka, M.
Minimization of sewage sludge production - European trends and selected technologies
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Rybicki, S. M.; Cimochowicz-Rybicka, M.
Selected effects of anaerobic sludge composition on a biogas production
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Mikosz, Jerzy
Simulating the effects of introduction of membrane filtration at a municipal bnr plant
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Mucha, Z.; Mikosz, J.; Generowicz, A.
A method for sustainability evaluation of small wastewater treatment systems
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Styka, Wiesława; Beńko, Piotr
Experience in nitrogen removal – the case study of the Kujawy WWTP, Kraków
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Polus, M.; Kocwa-Haluch, R.
Identification of cryptosporidium sp. oocysts in water by modified immunomagnetic separation and RFLP-PCR
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Stypka, T.; Flaga-Maryańczyk, A.
Selecting optimal regional MSW system for Krakow area. Part 1: Developing performance indicators. PART 2: Use of AHP multicriteria method for the final decision making
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Mucha, Z.; Mikosz, J.
Analysis of unit pollution loads for small wastewater treatment plants
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Mikosz, J.
Effects of biomass characterization in computer simulation of BNR processes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Mikosz, J.
Computer simulation as a tool for limiting the impact of wastewater system on environment
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Cimochowicz-Rybicka M.; Rybicki, S. M.
Full scale implementation of lab tests' results on improve sludge digestion – Nowy Sacz case study
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Stypka, T.
Integrated solid waste management model as a tool of sustainable development
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Tal-Figiel, B.; Kryłów, M.
Pipe reactor balance
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Kryłów, M.; Fryźlewicz-Kozak, B.
Rheological properties of wastewater sludge
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Hultman, B.; Plaza, E.; Stypka, T.
Integration of water and sanitation – a challenge to reach sustainability goals
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Rybicki, S.M.; Cimochowicz-Rybicka, M.
Impact of a biological phosphorus removal on biogas recovery
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Kandefer, S.; Bulewicz. E.M.; Pilawska, M.; Baron, J.; Żukowski, W.; Wrona, J.; Porzuczek, J.; Olek, M.; Chrupek, S.; Dzikowska, J.
"Sludge for heat" – European project presentation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Flaga, A.
Sludge drying
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Stypka, T.
Adopting the integrated waste management model (IWM-1) into the decision process
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/