Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach


Wydawca Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Przeobrażenia funkcji miejskich a wykorzystanie wartości lokalnych na przykładzie małych miast w obszarze oddziaływania Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Grzesica, Dariusz
Zastosowanie narzędzi komputerowych do optymalizacji kosztów transportu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Balon, Urszula; Boratyńska-Sala, Anna
Outplacement a koszty jakości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/