Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości


Wydawca Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
ISSN 2084-2686
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2012)
4 (od 2013)
6 (od 2015)
0 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6


Publikacje w tym tytule: 1

Boratyńska-Sala, Anna; Krajewska, Joanna
Innowacyjne zarządzanie firmą z wykorzystaniem TRIZ
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/