Forum Innowacji Młodych Badaczy


Wydawca Politechnika Łódzka. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
ISSN 2082-4831
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Nering, Konrad
Automatyczny system ostrzegania przeciwpowodziowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/