Forum Innowacji Młodych Badaczy


Wydawca Politechnika Łódzka. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
ISSN 2082-4831
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)