Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section B, Nonlinear Optics


Wariant tytułu NLO Nonlinear Optics
Wydawca Old City Publishing
ISSN 1058-7268
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Sanetra, Jerzy; Nizioł, Jacek; Armatys, Paweł; Chrząszcz, Ryszard; Nizioł, Stanisław; Kityk, Ivan; Mefleh, A.
Electrooptical properties of polyvinylhalogencarbazole's
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/