Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section B, Nonlinear Optics


Wariant tytułu NLO Nonlinear Optics
Wydawca Old City Publishing
ISSN 1058-7268
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Sanetra, Jerzy; Nizioł, Jacek; Chrząszcz, Ryszard et al.
Electrooptical properties of polyvinylhalogencarbazole's
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section B, Nonlinear Optics
Data wydania: 1999
ISSN: 1058-7268
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/