Monografie Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu


Wariant tytułu Monografie - Prace zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Wydawca Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja"
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Sykta, Izabela
Ekonomiczny kontekst turystyki kulturowej – szlakiem kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej w krajobrazie miast historycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/