Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska


Wariant tytułu Monografie, Studia, Rozprawy
Monografie, Studia, Rozprawy. Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
ISSN 1897-2691
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 10

Kluszczyński, Krzysztof
Narodziny i uspołecznianie się wizji robota od czasów prehistorycznych do chwili obecnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kocyłowska, Elżbieta
Jak unikać błędów estetycznych i ergonomicznych przy konstrukcji interfejsu użytkownika
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Gaca, Stanisław; Tracz, Marian
Diagnostyka dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Stypuła, Krzysztof
Problemy oddziaływań dynamicznych na konstrukcje w działalności rzeczoznawcy budowlanego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Szymak, Piotr; Praczyk, Tomasz; Milewski, Stanisław; Malec, Marcin; Morawski, Marcin
The physical model of the 35 mm ship gun fire system
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Lista MNiSW/MEiN: nie
Piec, Paweł
Problemy eksploatacyjne zestawów kołowych pojazdów szynowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Kuranowski, Aleksander
Effect of the variable input function parameters on the characteristics of an electric power steering system
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Struski, Józef; Kowalski, Marek S.
The method of determining of constructional configuration of steered wheel suspension mechanism
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Struski, Józef; Wach, Krzysztof
The spatial analysis of steered wheel translation and rotation measuring mechanism
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Dąbrowska, Barbara
Interakcje węglowodoropochodnych zanieczyszczeń środowiska w kriogenach na przykładzie wykraplanego azotu i prognozowanie ich równowag fazowych
Typ: książka
Data wydania: 2001
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/