Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska


Wariant tytułu Monografie, Studia, Rozprawy
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
ISSN 1897-2691
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 9

Kocyłowska, Elżbieta
Jak unikać błędów estetycznych i ergonomicznych przy konstrukcji interfejsu użytkownika
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Gaca, Stanisław; Tracz, Marian
Diagnostyka dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Stypuła, Krzysztof
Problemy oddziaływań dynamicznych na konstrukcje w działalności rzeczoznawcy budowlanego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Szymak, Piotr; Praczyk, Tomasz; Milewski, Stanisław; Malec, Marcin; Morawski, Marcin
The physical model of the 35 mm ship gun fire system
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Piec, Paweł
Problemy eksploatacyjne zestawów kołowych pojazdów szynowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Kuranowski, Aleksander
Effect of the variable input function parameters on the characteristics of an electric power steering system
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Struski, Józef; Kowalski, Marek S.
The method of determining of constructional configuration of steered wheel suspension mechanism
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Struski, Józef; Wach, Krzysztof
The spatial analysis of steered wheel translation and rotation measuring mechanism
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Bojarski, Antoni; Bonenberg, Jacek
Wody powierzchniowe na obszarze potencjalnego oddziaływania zbiornika Krempna
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/