Studia nad Wiedzą / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji. Katedra Filozofii Społecznej. Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych


Wydawca Wydawnictwo KUL
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Wiedza irracjonalna jako forma iluzji społecznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/