Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing


Wariant tytułu Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 1234-3706
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2014)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2013)
0 (od 2014)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8


Publikacje w tym tytule: 1

Rączka, Marek
Wdrożenie systemu zarządzania jakością szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/