Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing


Wariant tytułu Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 1234-3706
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2014)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 8 (od 2013)
0 (od 2014)
8 (od 2017)
0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Rączka, Marek
Wdrożenie systemu zarządzania jakością szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/