Materiały Konferencyjne Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania


Wydawca Oficyna Wydawnicza WSEiZ
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Myczkowski, Zbigniew
Znaki czasu jako inspiracja dla idei dawnej i nowej tożsamości miejsca w krajobrazie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Korbel, Wojciech
Problemy współczesnej architektury i budownictwa - pluralizm w procesie administracyjno-prawnym realizacji inwestycji budowlanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/