Prace Naukowe Instytutu Maszyn i Napędów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0084-294X
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Drozdowski, Piotr; Duda, Arkadiusz
Matlab-Simulink modelling of induction machine incorporating magnetic saturation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/