Prace Naukowe Instytutu Maszyn i Napędów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0084-294X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Drozdowski, Piotr; Duda, Arkadiusz
Matlab-Simulink modelling of induction machine incorporating magnetic saturation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/