Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie


Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
ISSN 1429-8627
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Mikuła, Janusz; Gastoł, Stanisław
Ekologiczne uwarunkowania inwestycji o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i sportowym (Ekspertyza)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/