Prace Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW


Wydawca Interart
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Marginalna mentalność
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1997
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/