Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics


Wydawca Springer
ISSN 1613-7736
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 7

Skoczeń, Błażej
Foreword
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Chrzanowska, Agnieszka; Ehrentraut, Harald
Dissipation influence on cooling of 2-dimensional hard needle systems
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Życzkowski, Michał
ABDM Symposium – conclusions, other directions of research, future trends
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Ganczarski, A.
Thermo-damage coupling modelling and applications for creep conditions
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Skrzypek, J. J.; Kuna-Ciskał, H.
Anisotropic elastic-brittle-damage and fracture models based on irreversible thermodynamics
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003

Anisotropic behaviour of damaged materials
Typ: książka
Redaktor: Skrzypek, Jacek J., Ganczarski, Artur W.
Data wydania: 2003
Skrzypek, J. J.; Kuna-Ciskał, H.
Anisotropic elastic-brittle-damage and fracture models based on irreversible thermodynamics
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/