Rozprawy, Monografie / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica = Dissertations, Monographs / AGH University of Science and Technology


Wariant tytułu Rozprawy, Monografie / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
ISSN 0867-6631
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)