Rozprawy, Monografie / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica = Dissertations, Monographs / AGH University of Science and Technology


Wariant tytułu Rozprawy, Monografie / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
ISSN 0867-6631
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 6

Obyrn, Kajetan d'
Analiza wpływu otworowej eksploatacji pokładowego złoża soli Barycz na środowisko naturalne
Typ: książka
Data wydania: 2013
Gołębiowski, Tomisław
Zastosowanie metody georadarowej do detekcji i monitoringu obiektów o stochastycznym rozkładzie w ośrodku geologicznym
Typ: książka
Data wydania: 2012
Drabowski, Mieczysław
Parallel synthesis of computer systems
Typ: książka
Data wydania: 2011
Sot, Karol; Święcicki, Mariusz; Wajs, Wiesław
Autonomous agent as transactional system based on the technical analysis
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2007
Wójcik, Włodzimierz
Ekologiczne następstwa odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających metale ciężkie do ekosystemu mokradłowego rzeki Białej
Typ: książka
Data wydania: 1997
Wójcik, Włodzimierz
Kumulacja wybranych metali ciężkich przez środowisko mokradłowe na przykładzie rozlewiska rzeki Białej
Typ: książka
Data wydania: 1995
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/