Rozprawy, Monografie / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica = Dissertations, Monographs / AGH University of Science and Technology


Wariant tytułu Rozprawy, Monografie / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
ISSN 0867-6631
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 6

Obyrn, Kajetan d'
Analiza wpływu otworowej eksploatacji pokładowego złoża soli Barycz na środowisko naturalne
Typ: książka
Data wydania: 2013
Gołębiowski, Tomisław
Zastosowanie metody georadarowej do detekcji i monitoringu obiektów o stochastycznym rozkładzie w ośrodku geologicznym
Typ: książka
Data wydania: 2012
Drabowski, Mieczysław
Parallel synthesis of computer systems
Typ: książka
Data wydania: 2011
Wójcik, Włodzimierz
Ekologiczne następstwa odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających metale ciężkie do ekosystemu mokradłowego rzeki Białej
Typ: książka
Data wydania: 1997
Wójcik, Włodzimierz
Kumulacja wybranych metali ciężkich przez środowisko mokradłowe na przykładzie rozlewiska rzeki Białej
Typ: książka
Data wydania: 1995
Węsierski, Łukasz N.
Projektowanie pneumatycznych układów napędowych i sterujących
Typ: książka
Data wydania: 1994
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/