Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji


Wariant tytułu Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji = Automotive and Internal Combustion Engines Technology : transactions
Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji = Commission of Motorization
Wydawca Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Naukowo-Problemowa Motoryzacji
ISSN 1642-1639
Skrót Teka Kom. Nauk.- Probl. Mot.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 53
poprzednie
123

Grzegożek, Witold
Analiza doboru wartości granicznych parametrów układu sterowania systemem ABS
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Kołodziej, Edward; Krasiński, Maciej
Analysis of stress distribution in steel pin-plastic bearing bush joint
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Jarnuszkiewicz, Stanisław; Jarnuszkiewicz, Marek; Juda, Zdzisław; Marek, Wojciech
Selected problems of pneumatic injection in two-stroke spark ignition engines
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Mruk, Andrzej
Application of ceramic thermal barrier coatings to valve heads butting faces in internal combustion engines
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Sowa, Kazimierz
Effects of inlet port on operating indices of high-speed direct injection diesel engine
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Mruk, Andrzej
Badania wpływu oporu cieplnego warstw termoizolacyjnych nałożonych na denka tłoków na właściwości silnika wysokoprężnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Róg, Stanisław; Stolarski, Bolesław
Uszczelnienia elementów pojazdów samochodowych w ruchu postępowo-zwrotnym : stanowiska badawcze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Gajek, Andrzej
Diagnostic control of the ABS operation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Polak, Adam
The effect of atmospheric dustiness on the structure of transfer film in plastic-steel friction pair
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Struski, Józef
Kinematics of independent suspension of the rear drive wheels
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995

Automotive and internal combustion engines technology : transactions
Typ: książka
Redaktor: Zabłocki, Marian, Kleczkowski, Adam, Oprzędkiewicz, Janusz, Pytko, Stanisław, Wajand, Jan, Mruk, Andrzej
Data wydania: 1995

Automotive and internal combustion engines technology : transactions
Typ: książka
Redaktor: Zabłocki, Marian, Oprzędkiewicz, Janusz , Pytko, Stanisław, Mruk, Andrzej
Data wydania: 1991

Konstrukcja, badania, eksploatacja, technologia pojazdów samochodowych i silników spalinowych
Typ: książka
Redaktor: Zabłocki, Marian, Mruk, Andrzej, Oprzędkiewicz, Janusz
Data wydania: 1990

poprzednie
123© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/