Architektura. Budownictwo / Politechnika Krakowska


Wydawca Politechnika Krakowska
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 16

Oberc, Andrzej
Klasyfikacja tufów filipowickich w świetle badań geologicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Wieczysty, Artur
Próba zastosowania teorii prawdopodobieństwa dla oceny stopnia zmienności przepuszczalności osadów rzecznych wypełniających dolinę Soły
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Mańkowski, Tomasz
O niektórych elementach wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Wzorek, Zbigniew
Problemy planowania regionalngo w ośrodku krakowskim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Bogdanowski, Janusz
Ogrody włoskie pod Krakowem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Korski, Witold
Scena szekspirowska w Uniwersytecie Krakowskim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Murzewski, Janusz
Plastyczność i wytrzymałość mikroskopowa niejednorodnych ośrodków stałych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Rzymkowski, Andrzej
Ocena terenów górskich z punktu widzenia klimatu miejscowego i mikroklimatu za pomocą metod graficznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Ciesielski, Roman
Próba klasyfikacji szkodliwości wpływu drgań i wstrząsów na ludzi znajdujących się w budynkach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Błochowiak, Zbigniew
Optymalizacja doboru metod pracy z uwagi na wielkość produkcji w budownictwie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Skoczek, Andrzej
Z zagadnień projektowania architektonicznego przykrycia wiszącego o formie paraboloidy hiperbolicznej w środowisku górskim Zakopanego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Kordas, Bolesław
Wybrane zagadnienia teorii ujęć wód podziemnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Kopyciński, Bronisław
Wpływ współpracy z przemysłem na efektywność działalności uczelni technicznej na przykładzie Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Weiss, Stanisław
Wybrane zagadnienia mechaniki prętów wiązanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Muszyński, Władysław
Wpływ materiału na rozwój konstrukcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Politechnika Krakowska [inst. sprawcza]
Architektura. Budownictwo
Typ: książka
Redaktor: Kopyciński, Bronisław
Data wydania: 1966
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/