Springer Briefs in Applied Sciences and Technology. Computational Intelligence


Wydawca Springer
ISSN 2191-530X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Chmielowski, Wojciech Z.
Management of complex multi-reservoir water distribution systems using advanced control theoretic tools and techniques
Typ: książka
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/