IATUL Conference Proceedings


Wariant tytułu IATUL Proceedings [CD-ROM edition]
Wydawca International Association of Technological University Libraries (IATUL)
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Juszczyk, Helena; Stąporek, Marta
The Technical Sciences Knowledge Exchange and Academic Publications Sharing Integrated System (Abbr. SUW) as an example of academic system to share knowledge and communicate in the university environment
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Marcinek, Marzena; Heino, Kirsi; Janbicka, Aija; Koidla, Gerda; Palmgren, Virpi
E-learning and b-learning information literacy programs at science and technology universities in Estonia, Finland, Latvia and Poland. A comparative study
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Kaczmarczyk, Krystyna; Lipińska, Dorota
E-science in Poland : current state and perspectives
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2007
Feret, Blazej; Marcinek, Marzena
The future of the academic library and the academic librarian. A Delphi study reloaded
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Derfert-Wolf, Lidia; Górski, Marek M.; Marcinek, Marzena
Management based on reliable comparative data. Library statistics and performance indicators. A common project of Polish research libraries
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Feret, Blazej; Marcinek, Marzena
The future of the academic library and the academic librarian : a Delphi study
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/