Woodhead Publishing Series in Energy


Wydawca Elsevier
ISSN 2044-9364
e-ISSN 2044-9372
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Taler, J.; Duda, P.
Steam boiler component loading, monitoring and life assessment
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/