Monografie / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej


Wydawca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 19

Bojarski, Antoni; Opaliński, Paweł; Przecherski, Piotr
Warunki pracy i bezpieczeństwa budowli piętrzących w aspekcie zmian klimatycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sieńko, Rafał; Howiacki, Tomasz; Bednarski, Łukasz
Zastosowanie czujników światłowodowych do monitorowania stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Potocki, Andrzej; Godyń, Izabela
Opłaty za wodę w hydroenergetyce – przegląd rozwiązań stosowanych w różnych krajach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Godyń, Izabela; Potocki, Andrzej
Ustawa o OZE i jej wpływ na planowanie inwestycji w energetyce wodnej – na przykładzie analizy efektywności ekonomicznej elektrowni wodnych Oława i Chańcza
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Twaróg, Bernard
Określenie wartości przepływów charakterystycznych poniżej zbiornika Racibórz z zastosowaniem metod Monte Carlo opartych na funkcjach copula
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Twaróg, Bernard
Ocena ryzyka parametrów reguły sterowania zbiornikiem przeciwpowodziowym z zastosowaniem elementów teorii ruiny oraz dwuwymiarowego rozkładu zmiennej losowej zbudowanej na funkcji copula
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Twaróg, Bernard
Katastrofa zapory Niedów – modelowanie z wykorzystaniem FLOW-3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Godyń, Izabela
Problem aktualności jednostkowych wskaźników wartości mienia stosowanych w mapach ryzyka powodziowego na przykładzie zlewni Koprzywianki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Przecherski, Piotr; Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stéphane; Siudy, Andrzej
Zastosowanie metody statystycznej HSTP do oceny procesów degradacji zapory w Kozłowej Górze na podstawie pomiarów piezometrycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Bojarski, Antoni; Opaliński, Paweł; Przecherski, Piotr; Balcerzak, Andrzej; Lewkut, Stefan; Sieinski, Edmund; Bestyński, Zbigniew
Identyfikacja zjawisk filtracji w strefie odwodnej korpusu zapory betonowej ciężkiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Opaliński, Paweł; Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stéphane
Wykorzystanie termohydraulicznego modelu numerycznego do analizy danych z systemu termomonitoringu zapory Kozłowa Góra w celu weryfikacji hipotezy o nasileniu procesów filtracyjno-erozyjnych w podłożu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Twaróg, Bernard
Ochrona przeciwpowodziowa a optymalna ochrona przeciwpowodziowa, czyli subiektywizm działań optymalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Twaróg, Bernard
Elementy teorii decyzji na przykładzie sterowania zbiornikiem Dobczyce w 2010 r. : ucieczka przed ruiną
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Bonelli, Stéphane; Radzicki, Krzysztof
Zastosowanie funkcji odpowiedzi impulsowej do analizy ciśnień porowych w zaporach ziemnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Dulińska, Joanna; Augustyńska, Joanna
Analiza dynamiczna wielkogabarytowego ziemnego składowiska odpadów na terenie aktywności górniczej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Radzicki, Krzysztof
Zastosowanie termomonitoringu do detekcji przecieków oraz erozji wewnętrznej w ziemnych budowlach piętrzących
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Radzicki, Krzysztof
Analiza pracy wałów przeciwpowodziowych z ekranem szczelnym z geomembrany w czasie powodzi w 2010 r.
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Twaróg, Bernard
Wybrane aspekty oceny ryzyka w inżynierii środowiska. Cz. 1, Zastosowanie mieszanego modelu Gumbela
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Twaróg, Bernard
Wybrane aspekty oceny ryzyka w inżynierii środowiska. Cz. 2, Zastosowanie funkcji typu Copula
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/