Energy Science, Engineering and Technology


Wydawca Nova Science Publishers
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Taler, Jan; Taler, Dawid
Measurement of heat flux and heat transfer coefficient
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, Jan; Trojan, Marcin; Taler, Dawid
Monitoring of ash fouling and internal scale deposits in pulverized coal fired boilers [Dokument elektroniczny]
Typ: książka
Data wydania: 2011
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/