Monografie Pienińskie = Monographs of the Pieniny National Park


Wariant tytułu Monografie Pienińskie
Wydawca Pieniński Park Narodowy
ISSN 1509-1678
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Forczek-Brataniec, Urszula
Zmiany w krajobrazie wokół zbiorników wodnych w Pieninach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/