Environmental Science Research


Wydawca Springer
ISSN 0090-0427
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Anielak, Anna Maria
Phenomena occurring on phase bounadry in a process of coagulation and co-precipitation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
Anielak, Anna Maria
Post-dyeing wastewater treatment in co-precipitation and sorption process
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/