Advances in Intelligent and Soft Computing


Wydawca Springer
ISSN 1867-5662
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Sędziwy, Adam; Kozień-Woźniak, Magdalena
Computational support for optimizing street lighting design
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malinowski, Marek T.; Michta, Mariusz
Fuzzy stochastic integral equations driven by martingales
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łabędź, Piotr; Ozimek, Agnieszka
Fractal dimension in the landscape change estimation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gąciarz, Tomasz; Czajkowski, K.; Niebylski, Maciej
AdaBoost ranking results improvement by pairwise classifiers for Web Page classification
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czajkowski, Krzysztof; Drabowski, Mieczysław
Semantic data selections and mining in decision tables
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Charytanowicz, Małgorzata; Niewczas, Jerzy ; Kulczycki, Piotr; Kowalski, Piotr A.; Łukasik, Szymon; Żak, Sławomir
Complete gradient clustering algorithm for features analysis of X-ray images
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/