Krajobraz Kulturowy Polski


Wydawca Stowarzyszenie "Kultura i Natura" im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Dyba, Olga; Myczkowski, Zbigniew et al.
Krajobraz Kulturowy Polski : województwo małopolskie
Typ: książka
Redaktor: Bogdanowski, Janusz
Data wydania: 2002

Województwo Zachodniopomorskie
Typ: książka
Redaktor: Bogdanowski, Janusz
Data wydania: 2002
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/