Biblioteka Stowarzyszenia "Kultura i Natura"


Wydawca Stowarzyszenie "Kultura i Natura" im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)