Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko"


Wydawca Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ISSN 0860-8296
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Basista, Andrzej
O percepcji środowiska : praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 "Percepcja środowiska"
Typ: książka
Redaktor: Bogdanowski, Janusz
Data wydania: 1994
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/