Series of Monographs / Białystok University of Technology. Faculty of Civil and Environmental Engineering


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Ciepliński, Jerzy; Mucha, Zbigniew; Wójcik, Włodzimierz
The structure of electricity consumption in wastewater treatment plants
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/